Kende gullie al... Yannick van Gastel

In deze rubriek wordt iemand met een passie voor het Brabants voorgesteld.

Wat betekent dialect voor jou? 

In mijn opinie is dialect de wijze waarop — en de woorden en uitdrukkingen waarmee — een persoon zich het best uitdrukt. Natuurlijk kan ik discussiëren in het Algemeen Beschaafd Nederlands, over mijn dag vertellen in het Engels, de weg vragen in het Duits of een pilsje bestellen in het Italiaans, maar in mijn Brabants dialect kan ik me uiten op een manier die vloeiender, vrijer en ongelimiteerder is dan in elke andere taal. 

Tekst loopt door onder foto.

Yannick van Gastel.
Portretfoto van Yannick van Gastel. Rechten Yannick van Gastel.

Dialectwerkzaamheden

Aangezien ik het belangrijk vind dat andere mensen zich ook vrij kunnen en durven te uiten in hun geprefereerde taal of dialect, ben ik op verscheidene manieren betrokken bij het stimuleren van taal(-gebruik). Allereerst heb ik mij ingezet voor het vergroten van het gebruik van regionale talen en talen van minderheden in Nederland bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder maakte ik onderdeel uit van een team dat onderzoek heeft gedaan naar Brabantse identiteit en taalgebruik voor het Outreaching Honors Programma van Tilburg University, en heb ik hier aansluitend ook mijn bachelor thesis over geschreven. Het meest recente project waarbij ik betrokken ben geweest is de Brabantdag, een evenement waarbij werd getracht verschillende generaties bijeen te brengen om vervolgens het gesprek over Brabantse cultuur en taal met elkaar aan te gaan. Bezoek de website van Tilburg University voor meer informatie over de Brabantdag.
En bekijk op YouTube de rapportage over de Brabantdag (2023). 

Tekst loopt door onder foto.

Yannick van Gastel tijdens een presentatie.
Yannick van Gastel tijdens een presentatie. Rechten Yannick van Gastel.

Favoriete woord of uitdrukking

Mijn favoriete Brabantse uitdrukking is afkomstig uit het brede Brabantse vocabulaire van mijn lieve oma; ‘Bettie ak um aoi?’. Toen ik dit als kleuter voor het eerst hoorde, heb ik dagen nagedacht over de mogelijke betekenis van deze vraag. Pas nadat oma mij de hint gaf dat het iets te maken had met het hapgrage hondje van de buren, viel bij mij het spreekwoordelijke kwartje ;-).

Brabanders en hun Taal

Al met al ben ik van mening dat taal en cultuur de kracht hebben om mensen in onze samenleving te verbinden. Dit is dan ook wat ik ook zo mooi vind aan de inspanningen van Brabanders en hun Taal; het samenbrengen van Brabanders en het stimuleren van Brabantse cultuur en taalgebruik. Dat zij dit nog lang mogen doen en ik hier ook mijn steentje aan bij mag dragen!

Kende gullie al... is een terugkerende rubriek van de online gemeenschap Brabanders en hun Taal waarin iemand met passie voor het Brabants wordt voorgesteld. Klik hier voor meer informatie over Brabanders en hun Taal.