Statement Erfgoed Brabant

22 december 2021

De mogelijkheid van deelname aan de Nederlandse samenleving is niet voor iedereen gelijk. Dit geldt ook voor het erfgoedveld. Niet iedereen voelt zich in het erfgoedveld thuis of welkom. Bijvoorbeeld mensen voor wie de toegang letterlijk onmogelijk is wegens een fysieke beperking. Of mensen die zich niet herkennen in de verhalen die worden verteld. Dit komt voor in de hele breedte van het erfgoedveld. Van scholen en musea tot monumenten en de media. Erfgoed Brabant is zich hiervan bewust.

Erfgoed is geen vaststaand gegeven, maar is altijd in beweging. Erfgoed Brabant bevordert actief die beweging: welke verscheidenheid aan onderwerpen of perspectieven is er? Dat doet Erfgoed Brabant in samenwerking met diverse mensen in het veld.

Erfgoed Brabant staat voor een inclusief erfgoedveld. Want erfgoed is mensenwerk en elk mens telt mee. Mensen dragen verhalen en gebruiken over, mensen koesteren oude voorwerpen en gebouwen, mensen onderzoeken de geschiedenis. Zo maken we samen erfgoed, elke dag opnieuw. En in dit erfgoed kunnen we elkaar vinden, als we luisteren naar elkaars verhalen.

Op welke manieren draagt Erfgoed Brabant bij aan een inclusief erfgoedveld.

In 2020 is Erfgoed Brabant een ontwikkeltraject ingegaan om het thema Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid verder uit te werken: binnen de organisatie, samen met het veld en voor het veld. Dit doet Erfgoed Brabant met behulp van externe adviseurs en in samenspraak met het erfgoedveld. Gedurende dit traject worden beperkingen in het perspectief van Erfgoed Brabant ontdekt. Daarmee is en gaat de organisatie aan de slag. De medewerkers en de directie stellen zich hierbij lerend op.

Naar aanleiding van onder andere ons statement zijn de Richtlijnen sociale media Stichting Erfgoed Brabant opgesteld.

Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact op met Erfgoed Brabant. De medewerkers van Erfgoed Brabant gaan graag met u in gesprek: Medewerkers - Erfgoed Brabant