Digitale Toegankelijkheidsverklaring

Erfgoed Brabant heeft vier verschillende websites met vier verschillende doelen:

Erfgoed Brabant vindt het belangrijk dat deze websites voor iedereen toegankelijk zijn. Wij werken eraan om deze websites te laten voldoen aan de Europese norm EN 301 549. Bezoek voor meer informatie de website Digitoegankelijkheid van de Rijksoverheid.

Welke maatregelen nemen wij om de websites toegankelijk te maken?

  •          We volgen trainingen over digitale toegankelijkheid.
  •          Samen met de softwareleveranciers werken we aan technische verbeteringen.
  •          We werken aan het alsnog toegankelijk maken van de informatie die al op de sites staat
  •          We zorgen ervoor dat alle nieuwe informatie zo goed mogelijk toegankelijk is (voor zover we niet tegengehouden worden door technische aanpassingen die nog moeten worden doorgevoerd).

Problemen melden

Klik hier voor de eigen verklaring over de toegankelijkheid van al onze websites. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de toegankelijkheid van onze websites, neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@erfgoedbrabant.nl.