Kende gullie al... Berrie Kolmans

In deze rubriek wordt iemand met een passie voor het Brabants voorgesteld.

Wè bûhtéékûnt ût dialèct vûr mèèn?

As ût waorûh meej de paplippûl ingûhgéévûh. Bèèj ons thuîs in dûn Elshout wier nie aandûrs geprôt. Ge wiest gewoôn nie aandûrs.
Lottûr zèèj ik gaon studéérûh in Tilburg aon ût Braobants Consûrvatoriûm en kwaam ik vûr de klas te staon. Daor ben ik gewoôn Néédûrlaands gaon praotûh, mèèj ûn Braobáántsûh tongval. Die zaachtûh géé is ûr nie uît te krèègûh.
Ik mocht zèllûfs ûn soôlow zingûh op een céédééj die oôt is uîtgebrocht “Brabant luidkeels”, omdè ik één van de weinûgûh was die in ût Braobaants prottûh “Wè Jan Mûhneer vûr ’t léévûh vroeg, twééj kientjûs dè is krèk gûhnoeg en daorbèèj goed wè cèntûh.
Hoe ouwûr ge wordt dès te méér goddûh naodènkûh oôvûr oew moerstaol, ikkûh tenminstûh wel.

Vruugûr fietstûh ik trouwûns al naor de bieb in Drunen om daor boekûh ovûr ût dialect te léézûh.
Ik herinnûr me nog de boekûh van de voadûr van Jos, Cor Swanenberg.
En ik zèj al hil lang een groôt fèn van Gerard van Maasakkers. Die kan uît één zin ûn héél schôn liedjûh maokûh.

Tekst loopt door onder foto.

Portretfoto Berrie Kolmans
Portretfoto Berrie Kolmans

Wè doej ik ammûl mééj ût dialèct?

As klèènkûnstûhnaor en muzikaant zèj ik altèèd béézûg mééj tekst en miloôwdie saomûh.
Zo zèj ik ûn proôjèkt bûhgonnûh dè hiet “Nèjûh wèntûrjas”. Ik hèb allûh 24 liedûhrûh uît Winterreise vûrtaolt vanuît ût Duîts. Irst in ût Néédûrlaands. Toen zèj ik die tekstûh gaon vûrzien van ûn nèjûh miloôwdie.
Ik liet ze heurûh aon Legs Boelen en die zééj : “En nou in oewûn eigûh taol.”
Dè zèj ik toen gaon doen. Zo zèn er 24 Braobaântsûh liedûhrûh ontstaon.
Allûhmaol op nèjûh oriesjienéélûh mûziek. Laotûr zèj ik ût gaon arransjéérûh veur 5 strèèkinstrumèntûh.
Inmiddûls zèj ik saomûh mééj mûn vrouw Els naor Spanjûh vûrhuîsd. Daor heb ik allûh gûhdichtûh opgûhnoômûh en die kûndûh tûrûg kèèkûh op Joetjoep : KLIK HIER.

Ok hèk mûn nèjûh liedûhrûh gûharransjéérd veur de plaotsûhlûkûh jögdhèrmûhnie. Zèèj speuldûh bèèj ûn concèrt mèèn mûhziek en ik zong daor zellûf in ût Elshouts bèèj. Zôw goi ût Braobaants intûrnasioônaol.

Ge kûnt ût lied “Dwaolûnd”uît “Nèjûh wèntûrjas” hier bûhluîstûhrûh : KLIK HIER.

Favoôrietûh uîtspraok

Ûn bietjûh van oew eigûh dûrbèèj

Wè zèn mèèn vûrwôchtingûh van Brabanders en hun taal?

Ût lèkt mèn goed as ût Broabaants dialèct nog stééds aondaocht krèègt omdè ût dialèct hil dicht bèèj oew gûhvuul komt.

Ge kunt oôns vollûhgûh as ge wölt : www.elsenberrie.nl

Kende gullie al... is een terugkerende rubriek van de online gemeenschap Brabanders en hun Taal waarin iemand met passie voor het Brabants wordt voorgesteld. Klik hier voor meer informatie over Brabanders en hun Taal.