Vanaf 23 juni Verklaring Digitale Toegankelijkheid voor Apps

- 31 maart 2021

Steeds meer erfgoedorganisaties maken gebruik van apps in hun activiteitenaanbod. Bijvoorbeeld een app voor het maken van een stadswandeling, of een app die een rondleiding geeft door een museum. Helaas zijn veel van deze apps niet door iedereen te gebruiken omdat ze niet toegankelijk zijn. In Nederland hebben miljoenen mensen een fysieke en/of mentale beperking of zijn laaggeletterd. Voor deze mensen is digitale toegankelijkheid ontzettend belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. En omdat dit belangrijk is, is dit wettelijk vastgelegd. Vanaf 23 september 2020 zijn onder andere publiekrechtelijke instellingen verplicht een toegankelijkheidsverklaring voor hun website(s) te hebben. Vanaf 23 juni 2021 geldt de toegankelijkheidsverklaring ook voor apps. 

Klik hier voor meer informatie over de Verklaring Digitale Toegankelijkheid voor apps.