Resultaten onderzoek naar erfgoedgemeenschappen van Inge Beekmans

- 5 november 2021

Ik ben Inge Beekmans. Ik kom uit Tilburg — waar ik nog altijd met veel plezier woon — en volg de master Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. Naast mijn studie werk ik als journalistiekdocent, media designer en mediaonderzoeker.

Tekst loopt door onder foto.

Portretfoto Inge Beekmans. Bron Inge Beekmans.

In het voorjaar van 2021 heb ik stage gelopen bij Erfgoed Brabant. Tijdens mijn stage deed ik onderzoek naar erfgoedgemeenschappen. Ik wilde weten op basis van welke criteria erfgoedgemeenschappen in de praktijk kunnen worden (h)erkend. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn te vinden op erfgoedgemeenschap.nl. Het onderzoeksverslag staat op de site, maar is ook hier te downloaden.

Heeft u een vraag? Ik ben bereikbaar op het mailadres: inge.beekmans@student.uantwerpen.be.