Namen en Nummers Tilburg

Met Namen en Nummers Tilburg worden de honderdveertig Holocaustslachtoffers afkomstig uit Tilburg herdacht.

Erfgoed Brabant is één van de partners in het herdenkingsproject Namen en Nummers Tilburg. In 2021 wordt een tijdelijk monument gemaakt voor de ruim honderdveertig Joodse mede-Tilburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd uit de stad. Deelnemers aan deze herdenking ontfermen zich over één van de slachtoffers en maken thuis voor hem of haar een naambordje dat wordt gebruikt bij het herdenkingsritueel op 3 september 2021 in het Spoorpark. De deelnemers leggen het naambordje uiteindelijk op een grote plattegrond van Tilburg. Zo worden de buurtbewoners van toen symbolisch thuisgebracht. 

Voorgeschiedenis Namen en Nummers

Namen en Nummers Tilburg komt voort uit het Amsterdamse project Namen en Nummers van Ida van der Lee, waarmee sinds 2012 jaarlijks de weggevoerde Joden uit de Oosterparkbuurt worden herdacht. Vanwege de coronapandemie hebben deelnemers in Amsterdam in 2020 thuis naambordjes gemaakt. Dat pakte heel goed uit en daarmee was het concept voor een landelijk vervolg geboren. Hieruit is het idee ontstaan om Namen en Nummers door te zetten naar andere buurten in Amsterdam en andere steden in Nederland zodat uiteindelijk álle 102.000 joodse holocaust slachtoffers individueel en indien mogelijk collectief worden herdacht. 

Traject Namen en Nummers Tilburg

Het individuele traject is een reis die deelnemers maken met de website NamenEnNummers.nl als digitale gids die gekoppeld is aan JoodsMonument.nl. De deelnemers ontfermen zich over een van de slachtoffers en verdiepen zich in deze persoon. Ze zetten hun creativiteit en verbeelding in om een naambordje te maken op een door Ida van de Lee verstrekt houten plankje.

Deelnemers worden aangemoedigd het woonadres van het slachtoffer te bezoeken en eventueel contact te leggen met de huidige bewoner(s) om hen te informeren. Uiteindelijk maken de deelnemers een foto van hun naambordje en kunnen dit bij de naam van het slachtoffer op JoodsMonument.nl uploaden. Deelnemers kunnen deze reis op een zelfgekozen tijdstip en plaats maken, alleen of samen met anderen: familie, vrienden of buren.

Het collectieve deel, is een reis die deelnemers maken tijdens het herdenkingsritueel dat plaatsvindt op 3 september 2021 in het Spoorpark in Tilburg.

Klik hier om de website NamenEnNummers.nl te bezoeken.

Oproep Spoken Word-dichter

Tijdens de herdenking op 3 september wil de organisatie het podium bieden aan een jonge Spoken Word-dichter die een gedicht wilt maken en voordragen. Klik hier voor meer informatie.

Workshop 'Op zoek naar verloren levens' 

Op 19 mei 2021 gaven de historici prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en buitenpromovendus Frank van Doorn MA de workshop 'Op zoek naar verloren levens'. Tijdens de workshop hebben de deelnemers een duidelijk beeld gekregen van hoe zij de zoektocht naar het slachtoffer dat zij hebben gekozen, kunnen aanpakken. 

Partners

Namen en Nummers Tilburg is een project van Verhalis. Betrokken partners zijn: 

  • Ida van der Lee, initiatiefnemer Namen en Nummers, beeldend kunstenaar
  • Erfgoed Brabant, Frank van Doorn, prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
  • Art-Fact, Judith Ensel
  • Stadsmuseum Tilburg, Petra Robben
  • Wijkraad Noordhoek
  • Guus Voermans, beeldend kunstenaar

Traject ID

Erfgoed Brabant is één van de partners van Namen en Nummers Tilburg. In de missie en visie van Erfgoed Brabant is een grote rol weggelegd voor diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Dit krijgt vorm in Traject ID. Het project Namen en Nummers Tilburg is binnen Erfgoed Brabant ondergebracht bij Traject ID. Met het project worden nog niet vertelde verhalen zichtbaar gemaakt. Op deze manier draagt Namen en Nummers van Tilburg bij aan een meer inclusief verhaal. Klik hier voor meer informatie over Traject ID.

 

 


Verantwoordelijke medewerker(s)