Oproep: Doe mee aan de vragenlijst over dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs

- 25 februari 2021

Binnen haar promotieonderzoek doet Kristel Doreleijers (Tilburg University/Meertens Instituut) onderzoek naar dialecteducatie. Via een vragenlijst wil ze in kaart brengen hoe dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs momenteel wordt vormgegeven en welke attitudes en behoeften er zijn in het veld. Hoeveel animo is er om aandacht te besteden aan dialect en regionale taal in het onderwijs? Wat moeten we aanbieden? En hoe moeten we dat doen? Met de resultaten van deze vragenlijst kan het toekomstige aanbod aan dialecteducatie worden verbeterd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Erfgoed Brabant.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de vragenlijst.