Doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor PO en VO!

- 22 april 2021

Erfgoed Brabant en Zeeman en de Regt onderwijskundigen ontwikkelden samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het erfgoedveld een set leerdoelen die houvast biedt bij de inzet van erfgoed in onder andere lessen geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, burgerschapsvorming en kunstvakken. In de twee handleidingen vindt u naast de leerdoelen, inspiratie, inhoudelijke verdieping en werkvormen. De handleidingen zijn voor leerkrachten en docenten gratis te bestellen of te downloaden via de website van de Erfgoed Brabant Academie.