Koerstafel 1: De nieuwe ICOM museumdefinitie

- 19 april 2021

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en inspirerend voor velen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor hoe wij dat als samenleving samen kunnen blijven doen. Wie bepaalt wat er op de agenda staat, welke mensen doen mee en wat voor onderwerpen worden belangrijk gevonden? Met andere woorden: wie bepaalt de koers?

Bij Erfgoed Brabant stellen wij ons deze vraag ook. We merken dat er veel kennis en kunde in het erfgoedveld zit waar wij van kunnen leren en waar wij op aan kunnen sluiten. Daarom werkt Erfgoed Brabant ook intensief (mee) aan projecten die raken aan inclusie, diversiteit en participatie zoals erfgoedvrijwilliger.nl, “Faro” en Traject ID. Hier spelen actuele onderwerpen die vanuit een breder maatschappelijk oogpunt relevant zijn voor ons veld en waarover we de dialoog kunnen starten. Erfgoed Brabant wil daaraan bijdragen met “Op koers met Erfgoed Brabant – een ronde door het erfgoedveld”.

Dit voorjaar gaat we in vijf Koerstafels met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. Een gespreksleider zorgt voor een prettig verloop zodat iedereen een actieve bijdrage kan leveren. De eerste bijeenkomst op 29 april 2021 heeft als thema de nieuwe ICOM museumdefinitie. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten en om u aan te melden.