Inventariseer mee met het Brabants Groene Maatpak

- 6 april 2021

Om het Brabants Groene Maatpak weer op de kaart te zetten, trekken de Provincie en Erfgoed Brabant tijdens de Landschapstriënnale 2021 langs een vijftal ruilverkavelingen. Te weten op 14, 21 en 28 april, en op 19 en 26 mei. Wilt u met ons mee om in het landschap te kijken of de ontworpen beplantingen van Brabants Groene Maatpak er nog staan en hoe? Dan kunt u met een tablet of smartphone via een speciale app, in het veld bij al die ontworpen beplantingen informatie invoeren. De informatie die u en de andere deelnemers invoeren, komt bij elkaar in een GIS. Zo kunnen we samen in beeld krijgen hoe het Brabants Groene Maatpak er nu nog bijstaat.

Klik hier voor meer informatie over Brabants Groene Maatpak en de inventarisatiewandelingen.