Aanmelding geopend BNG Bank Erfgoedprijs 2022

- 4 juni 2021

Vanaf nu kunnen gemeenten zich aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022: de prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed om gaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt.

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren. De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van €25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.

Thema

Om meer focus in het aanmeldings- en selectieproces aan te brengen, wordt voor het eerst dit jaar gewerkt met een thema: Erfgoed en Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar?

Er zijn hier verschillende perspectieven te onderscheiden: Hoe verbindt de lokale erfgoedgemeenschap (en gemeente), hier en nu, erfgoed met kunst? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat erfgoed? Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

Criteria

De jury heeft onlangs de criteria voor de prijs enigszins herzien om ze beter te laten aansluiten bij de actualiteit. Gemeenten worden beoordeeld op de volgende criteria: 

  • Visie en integraal beleid: Heeft de gemeente een heldere visie met betrekking tot erfgoed, en is het erfgoedbeleid geïntegreerd in andere beleidsdomeinen (waaronder het beleid rondom de leefomgeving)?
  • Toekomstgerichtheid: Op welke wijze gebruikt de gemeente het erfgoed om de gemeente een aansprekend toekomstperspectief te geven? Sluit het erfgoedbeleid aan op urgente thema’s in de samenleving, zoals digitalisering, klimaat en duurzaamheid? 
  • Participatie en inclusie: Hoe zijn inwoners betrokken bij het erfgoed? Hoe inclusief is het beleid: houdt het bijvoorbeeld rekening met toegankelijkheid voor en participatie door elke leeftijd, afkomst, sociaaleconomische groep, en ook met fysieke toegankelijkheid? Wordt de inwoners de ruimte geboden voor ondernemerschap? Wat doet de gemeente aan erfgoededucatie?
  • Communicatie: Hoe en met wie communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten? Op welke wijze weet men bewoners en bezoekers enthousiast te maken voor de eigen omgeving (zie ook de recente campagne ‘Erfgoed is van ons allemaal’)?

Aanmelding

Elke gemeente kan meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2022. Dat kan door op het eenvoudige aanmeldformulier een korte toelichting te geven, voor 24 juni 2021. Klik hier om naar aanmeldformulier voor de BNG Bank Erfgoedprijs te gaan.

Klik hier voor meer informatie over de achtergrond van de prijs, het thema en de procedure.