Museumcijfers 2020 gepubliceerd

- 30 september 2021

De Museumvereniging heeft onlangs de Museumcijfers 2020 gepubliceerd. Dit zijn de resultaten van een jaarlijks onderzoek onder de 456 musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging. In Brabant zijn dat 46 musea. Alleen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland zijn dat meer musea.

Voor wat betreft het aantal museumbezoeken staat Brabant op de vijfde plaats met 748.000 bezoeken in 2020. In 2019 waren dat in Brabant 1.655.000 bezoeken, een daling van bijna 55% dus. Dat is iets minder dan de landelijke daling van bijna 60%. Maar daarbij speelt dat vooral de grote musea in de Randstad grote aantallen buitenlandse bezoekers hebben verloren. Het aandeel buitenlands bezoek aan musea in Brabant is gedaald van 9% in 2019 naar 6% in 2020.

De daling van inkomsten door de coronacrisis is in heel Nederland het grootst bij de kleine musea (musea met een jaaromzet tot 400.000 Euro). Hun inkomsten zijn met 56% teruggelopen. Het rapport van de Museumvereniging meldt bovendien dat zij in verhouding weinig coronasteun kregen: ‘Gemeenten zijn de hoofdfinancier van meer dan de helft van de musea, maar zij hebben slechts € 12 miljoen besteed aan noodsteun.’ De coronasteun compenseerde voor de kleine musea slechts 33% van het verlies aan eigen inkomsten.

Van de musea in Brabant die aangesloten zijn bij de Museumvereniging behoort 52% tot die categorie kleine musea. Bovendien zijn er in Brabant relatief veel musea (namelijk 61%)  voor wie de gemeente de hoofdfinancier is, zowel kleine als grote musea. Alleen in Zeeland, Overijssel en Friesland is dat percentage nog iets hoger. En na Noord-Holland heeft Brabant het grootste aantal particulier gefinancierde musea (33%). Provincie of Rijk zijn bij slechts 6% van de musea in Brabant hoofdfinancier, het laagste percentage van alle provincies.

Ten gevolge van de coronacrisis daalde ook de werkgelegenheid in musea in Nederland: 35.000 mensen werkten in 2020 in musea, 16% minder dan in 2019. Daarvan werken 28.000 mensen vrijwillig of als stagiair. Het aantal uren dat door vrijwilligers is gewerkt in de sector is in 2020 sterker gedaald dan de uren van betaalde krachten; ook hier zijn het de kleine musea die de zwaarste klappen kregen.

De enige positieve ontwikkeling in deze moeilijke tijden is wellicht dat de digitale toegankelijkheid van musea in Nederland wel is gegroeid. Inmiddels is 66% van de collecties van musea via internet toegankelijk voor publiek. Ook biedt 82% van de musea een of meer online activiteiten aan, zoals b.v. een virtuele rondleiding.

Lees nog veel meer interessante bevindingen in Museumcijfers 2020.