Petitie voor het Verdrag van Faro

- 10 november 2022

De afgelopen jaren heeft Erfgoed Brabant bijgedragen aan het landelijke project Faro, waarin werd onderzocht of en hoe vaak het gelijkluidende Verdrag van Faro ook door Nederland geratificeerd kan worden. Eind december wordt een eindrapport met een verzoek om ratificatie aan de minister aangeboden, waarna de Tweede en Eerste Kamer erover moet gaat debatteren en besluiten.

Voor de erfgoedsector is het heel belangrijk dat dit verdrag wordt onderschreven, omdat daarmee de weg naar nieuw beleid makkelijker wordt. Faro gaat over de menselijke kant van erfgoed: participatie, representatie, cohesie, identiteit, verschillende perspectieven, inclusie en diversiteit. Oftewel: erfgoed is mensenwerk. 

Om het draagvlak voor Faro zo breed mogelijk te maken is er nu een petitie gestart, die de Eerste en Tweede Kamer verzoekt het Verdrag van Faro te ratificeren. 

Teken de petitie hier!