Aanmelding BNG Bank Erfgoedprijs gestart

- 6 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober is de inschrijfperiode gestart voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2023. Deze prijs wordt uitgereikt aan de gemeente die het beste met zijn erfgoed omgaat, en daar op inspirerende wijze zijn bewoners bij betrekt. Het doel van de prijs is om goede voorbeelden te delen en andere gemeenten te inspireren. De prijs, der waarde van 25.000 euro, wordt mogelijk gemaakt door het BNG Cultuurfonds, en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. 

Het thema van dit jaar is Groen Erfgoed. Hierbij kan worden gedacht aan tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, cultuurlandschappen, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Groen erfgoed vormt immers een integraal onderdeel van onze landschappen en leefomgeving. Door klimaatverandering, die problemen zoals bodemdaling, droogte en overstromingen met zich meebrengt, staat groen erfgoed steeds meer onder druk. 

De jury bestaat uit Marielle Hendriks (directeur-bestuurder Erfgoedhuis Zuid-Holland) en Rabiaâ Benlahbib (directeur Kunstfort Vijfhuizen). Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden, maar personen of organisaties kunnen ook een gemeente voordragen. De sluitingsdatum voor aanmelden is 25 november. 

Inschrijven kan op de website van Kunsten '92.