ArcheoHotSpot Bergen op Zoom geopend

- 2 november 2022

Op zaterdag 29 oktober werd door wethouder Letty Demmers in Bergen op Zoom een nieuwe ArcheoHotSpot geopend. Daarbij waren ook de vrijwilligers van Stichting In den Scherminckel (SIDS) en vertegenwoordigers van de landelijke Stichting ArcheoHotSpots aanwezig. 

Met de opening van de hotspot hoopt SIDS archeologie nog laagdrempeliger te maken. Op de hotspot kunnen bezoekers zonder vooraf aan te melden en zonder toegangsbewijs binnenlopen om archeologie te ontdekken, te bekijken of om er zelf mee aan de slag te gaan. 

Door de opening van de ArcheoHotSpot sluit Stichting In den Scharminckel nog beter aan bij het Europese Verdrag van Faro, dat uitgaat van erfgoedparticipatie: erfgoed moet laagdrempelige te beleven en ervaren zijn. 

De ArcheoHotSpot Bergen op Zoom is de eerste ArcheoHotSpot in Zuidwest Nederland en is elke woensdagmiddag en elke vrijdagmiddag geopend. Op verzoek is de hotspot ook op andere dagen en tijden geopend. 

Opening ArcheoHotSpot