Onderzoek Erfgoedvrijwilligers Zuid-Holland

- 20 juli 2022

Het zijn de mensen die het erfgoed maken. Daarom richt Erfgoed Brabant zich op de mensen en hun verhalen rondom dat erfgoed. De erfgoedsector in Nederland bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Hun inzet is onmisbaar voor al die kleine en middelgrote erfgoedgemeenschappen die onze provincie rijk is.

Onze collega's van Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben samen met onderzoeksbureau PON-Telos en Pyrrhula Research Consultants een groot onderzoek opgezet naar vrijwilligers in het erfgoedveld. Ze hebben zich daarbij beperkt tot hun eigen provincie, maar er zijn veel overeenkomsten met de Brabantse situatie. Vandaar dat het onderzoek ook voor onze provincie interessant is.

Op de website van Erfgoed Brabant Academie delen we wat opvallende uitkomsten van het onderzoek.