Meld je aan voor de erfgoedcolleges 2022

- 15 juli 2022

In het najaar organiseert Erfgoed Brabant weer vier erfgoedcolleges, met als rode draad de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Met deze reeks colleges sluiten we aan bij het programma Brabant Remembers, waarin persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Brabant worden verteld.

Op 22 september trappen we af met het college 'Vergeten Bevrijders'. Op 29 september is het onderwerp 'Vervolging', op 6 oktober 'Criminaliteit' en op 20 oktober sluiten we af met 'Accommodatie en Bestraffing'. 

Wat is een erfgoedcollege?

Elk jaar organiseert Erfgoed Brabant een reeks Erfgoedcolleges. De opzet van de colleges is altijd hetzelfde: een bijeenkomst waarin twee sprekers aan het woord komen over hetzelfde thema. De sprekers kunnen ieder een andere kant van het thema belichten. Bijvoorbeeld een historische beschouwing en daarna een reflectie op datzelfde onderwerp in het heden. Een moderator leidt de bijeenkomst en stelt, mede namens het publiek, vragen aan de sprekers.

Ga voor meer informatie en aanmelding naar de pagina van de erfgoedcolleges.