Resultaten pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era

- 23 maart 2022

Op donderdag 17 maart werden de resultaten van het Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE) gepresenteerd en aangeboden aan de staatsecretaris Cultuur en Media. Doel van het project was het ontwikkelen van een methode voor het onderzoek en aanbevelingen te doen over de organisatie en het beleid rondom herkomstonderzoek naar koloniale collecties.

Het project werd uitgevoerd onder leiding van het NIOD en het daarin ondergebrachte Expertisecentrum Restitutie (ECR) in samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam en het Nationaal Museum voor Wereldculturen.

De resultaten van het onderzoek vind je op de website van het pilotproject.