Invoering Omgevingswet uitgesteld

- 2 februari 2022

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. De komende weken beslist minister Hugo de Jonge of de Omgevingswet - die op 1 juli zou worden ingevoerd - nu op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Via deze website informeren wij u uiteraard over eventuele ontwikkelingen. 

Informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Erfgoed Brabant Academie.