Project Viabundus via Brabant van start

- 23 februari 2022

Op woensdag 16 februari 2022 vond de aftrap plaats van het project Viabundus via Brabant. In dit project worden de doorgaande wegen van Noord-Brabant in de periode 1350-1650 vastgelegd op een digitale kaart, om zo een soort ‘Google Maps’ van de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd te creëren. Dat doen we samen met studenten, heemkundigen, museummedewerkers, academici, vrijwilligers, docenten en andere experts. Het doel van de aftrapbijeenkomst was informatie geven over het project, kennismaken met de deelnemers en het ophalen van input voor het onderzoek. 

Het doel en de planning

Tijdens de bijeenkomst vertelde projectleider Wouter Loeff over het doel, de werkwijze en het tijdspad van het project:

'Begin februari zijn we van start gegaan met een aantal studenten die onderzoek gaan doen, gegevens gaan invoeren en artikelen zullen schrijven over hun bevindingen. Die artikelen kunnen, indien relevant natuurlijk, ook in uw tijdschrift of op uw website worden gepubliceerd. Ze zijn sowieso te vinden op onze website Brabantsefgoed.nl.

In de periode februari tot en met juni hopen we samen met de deelnemers flink wat stappen te kunnen zetten en de kaart te voorzien van informatie die nu nog ontbreekt. Het plan is om in juni deze Viabunduscampagne af te ronden met een afsluitende bijeenkomst en een themamaand op Brabantserfgoed.nl en aanverwante sociale mediakanalen. Ook zullen we contact zoeken met de (lokale) pers om zo ‘de Brabander’ de rijke geschiedenis van de doorgaande wegen te tonen. Na juni gaan we evalueren en kijken of dit project een vervolg krijgt.' 

Drs. Maartje A.B., coördinator van Viabundus in Nederland, liet de deelnemers zien hoe de Viabunduskaart in zijn huidige vorm tot stand is gekomen. De kaart en het blog van Viabundus zijn te vinden op de website van Viabundus. 

Dr. Mario Damen van de Universiteit van Amsterdam vertelde over kaarten en het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Op de website van Hertogdom Brabant vindt u hierover veel aanvullende informatie.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor het verbeteren van de Viabunduskaart zijn we op zoek naar informatie uit de periode 1350-1650 over:

 • Doorgaande landwegen, ter verbetering / aanvulling van de wegen die nu al te zien zijn
 • Belangrijke waterwegen 
 • Jaarmarkten 
 • Stapelmarkten 
 • Tollen (op scheepvaart én op verkeer over land) 
 • Havens 
 • Bruggen 
 • Veerponden 
 • Sluizen 
 • Herbergen 

We streven ernaar om voor deze elementen in ieder geval informatie toe te voegen over de locatie, de bestaansperiode en wie de rechten heeft verleend of eigenaar was. Belangrijk is dat deze elementen liggen op, aan, en tussen doorgaande wegen in Brabant in de periode 1350-1650.  

Daarnaast gaven de deelnemers aan de aftrapbijeenkomst aan dat ze interesse hadden in de dagelijkse praktijk van het reizen. Hoe ging dat in zijn werk? Wie reisde er? De antwoorden op die vragen zijn misschien moeilijk om weer te geven op de digitale Viabunduskaart, maar het zijn vragen die daarmee samenhangen en die een plek kunnen krijgen op Brabantserfgoed.nl, op het blog van Viabundus of op allerlei andere manieren.  

Meedoen? 

Meedoen kan nog steeds door: 

 • ons de weg te wijzen naar relevante literatuur; 
 • een ‘stukje mee te lopen’ door zelf onderzoek te gaan doen; 
 • ‘met paard en wagen’ mee te trekken, door tentoonstellingen te organiseren, lespakketten ontwikkelen, wandelroutes uitzetten, noem maar op. 

Interesse? Aarzel dan niet en stuur een e-mail naar wouterloeff@erfgoedbrabant.nl. We werken participatief, dat betekent dat we dit project samen doen. Laat vooral weten waar u kansen ziet en waar dit project voor u van meerwaarde kan zijn. 

Lees meer over het project Viabundus via Brabant op de projectpagina.