Diversiteit en inclusie

Traject ID is een intern traject waarbij de medewerkers van Erfgoed Brabant werken aan een bewustwordingsproces rondom diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Daarnaast werkt Erfgoed Brabant met andere partijen aan een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. En wil Erfgoed Brabant voor hen nieuwe doelgroepen ontmoeten en onderzoeken hoe met hen samen te werken en/of te ondersteunen.

Het interne proces is eind 2019 gestart, in de afgelopen jaren is er met elkaar gewerkt in verschillende sessies:

Sessie 1

De aftrap van Traject ID onder leiding van social designer Rocco Verdult, waar onder andere prikkelende stellingen zijn besproken.

Sessie 2

voor de tweede sessie hebben alle collega's het artikel "Onder woorden brengen" van Nynke Feenstra gelezen en vervolgens vragen beantwoord over wat er nu eigen wordt verstaan onder de termen diversiteit en inclusie. Lees meer over deze begrippen op Erfgoedbrabantacademie.nl.

Sessie 3

Wat herken je al in je werkzaamheden als het over deze begrippen gaat? En welke kansen zie je om ermee aan de slag te gaan?

Sessie 4

In september 2020 kregen de medewerkers van Erfgoed Brabant een workshop onder leiding van Lema Salah. Als promovenda is Salah verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Defensie Academie Breda. Als gender- en diversiteitsadviseur is zij betrokken bij het platform Brabantserfgoed.nl. Tijdens de workshop gingen we met elkaar in gesprek rondom de vragen: Wat betekenen diversiteit, inclusie en toegankelijkheid voor mij?; Op welke manier komt dat terug in mijn werkzaamheden?; Hoe staan we daar in als organisatie?

Sessie 5

Na sessie 4 bleek dat de rol van erfgoedprofessional cruciaal is: hoe ziet Erfgoed Brabant de taak van erfgoedprofessional eigenlijk en op welke manier beweeg je je dan in en met het erfgoedveld? Deze sessies vonden plaats in het voorjaar van 2021.

De opbrengsten van deze sessies zijn input geweest voor het statement van Erfgoed Brabant.

Eerste studium generale

Op 12 oktober 2021 vond de eerste interne studium generale plaats. Collega prof. dr. Jos Swanenberg gaf een lezing over culturele diversiteit en hoe daarmee om te gaan. Vervolgens voerde het Zuidelijk Toneel de voorstelling Oost-Indisch Doof op. Na beide onderdelen gingen de medewerkers van Erfgoed Brabant met elkaar in gesprek: wat betekenen het college en het toneelstuk voor de werkzaamheden van Erfgoed Brabant? Welke stap kan er genomen worden om meer inclusief te werken?

Tweede studium generale

In het voorjaar van 2023 vond de tweede studium generale plaats naar aanleiding van de film "White Balls on Walls", waarin het inclusieproces van het Stedelijk Museum Amsterdam gevolgd wordt. Ook naar aanleiding van deze bijeenkomst gingen de medewerkers van Erfgoed Brabant in gesprek.

Daarnaast werkt Erfgoed Brabant aan het verbreden van haar doelgroepen: met welke erfgoedgemeenschappen heeft Erfgoed Brabant nog geen contact? Op welke manier komen we met elkaar in gesprek en welke behoeftes leven er bij deze erfgoedgemeenschappen? En hoe kunnen we mogelijk hierin samen optrekken?

Wil je ook met toegankelijkheid aan de slag in jouw organisatie? Op de website van de Erfgoed Brabant Academie is meer informatie te vinden over toegankelijkheid, met praktische handvatten.