Emma Goossens

Emma Goossens

Emma Goossens

Projectmedewerker

   06 38 27 87 04

Emma is projectmedewerker voor het project Erfgoedvrijwilliger.nl binnen Team Faro. Daarvoor houdt zij zich bezig met participatie in erfgoedprojecten. Voor erfgoedvrijwilliger.nl is Emma de erfgoedparticipatiecoach in Noord-Brabant. Je kunt bij Emma terecht met vragen over vrijwilligers werven, publieksbetrokkenheid, participatie, de maatschappelijke positie van erfgoedorganisaties of voor ondersteuning bij subsidies en financiering.

Binnen het project ‘Samen verder’ is Emma betrokken als erfgoedcoach voor immaterieel-erfgoedgemeenschappen.