Imke Donkers

Imke Donkers

Imke Donkers

Adviseur Educatie VO

   06 - 18 81 49 94

Als zelfstandig ondernemer is Imke door Erfgoed Brabant aangetrokken als adviseur Educatie, met een focus op voorgezet onderwijs. Haar werkzaamheden passen binnen de doelen van CMK Brabant. De taken van Imke zijn onder meer:

  • Versterken van het netwerk binnen het voortgezet onderwijs in Brabant en verdere verkenning van de mogelijkheden rondom erfgoed in het VO.
  • Advisering, begeleiding, scholing en coaching van docenten, studenten, intermediairs en medewerkers van erfgoedorganisaties over erfgoededucatie.
  • Advies over en ondersteuning in de ontwikkeling van (educatie)producten zoals scholingswerkvormen, tools voor docenten en producten voor de doorontwikkeling van De Cultuurloper in het VO.