Oproep Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

- 12 maart 2024

Heb jij voor je master een scriptie geschreven over de geschiedenis van Brabant? Stuur de scriptie dan in voor de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2024.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000 en de mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te publiceren in het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ). De redactie van het NHJ begeleidt de winnaar bij het omwerken van de scriptie tot een artikel.

Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Zuidelijk Historisch Contact willen de wetenschappelijke beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen bevorderen en jonge onderzoekers op dit terrein aanmoedigen. Met dat doel hebben ze een prijs ingesteld voor masterscripties die gaan over de geschiedenis van Brabant.

Belangrijkste voorwaarden voor mededinging:

  • Het onderwerp van de scriptie betreft de geschiedenis van de gebieden die ooit tot het hertogdom Brabant hebben behoord, dat wil zeggen de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Er is geen beperking qua historisch tijdvak of historische discipline. Ook studies op het gebied van bijvoorbeeld erfgoed, archeologie, historische taal- en letterkunde, historische psychologie, rechtsgeschiedenis, medische geschiedenis, publieksgeschiedenis, kunstgeschiedenis of bouwgeschiedenis komen in aanmerking.
  • De scriptie is in 2022 of 2023 geschreven in het kader van een succesvol afgeronde masterstudie aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool.
  • De scriptie mag niet zijn gepubliceerd voordat de jury de uitslag bekendmaakt.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een wetenschappelijke jury, te weten de redactie van het NHJ. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvoldoende inzendingen van voldoende kwaliteit is de jury gerechtigd geen prijs toe te kennen.

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden in het najaar van 2024.

Inzending van masterscripties:

Kandidaten kunnen tot 1 mei 2024 een digitale versie van hun scriptie zenden aan:

Jan Brouwers
Redactiesecretaris NHJ
e-mail: info@stichtingzhc.nl

Via bovenstaand e-mailadres kunnen ook nadere inlichtingen worden verkregen.