Nieuwe LAMO gepubliceerd

- 20 maart 2023

De Museumvereniging heeft de herziene versie van de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten) gepubliceerd. 

In 2022 richtte de Museumvereniging een speciale werkgroep op om advies te geven hoe de LAMO (2016) te herzien. De groep benadrukte dat vertrouwen de basis moet zijn en dat de leidraad dus niet onnodig belemmerend moet werken. Ook werden er inhoudelijke voorstellen gedaan over onder meer over de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen. In de herziene versie (2023) is er ook aandacht voor afstoting van digitaal materiaal, in serie geproduceerde objecten, natuurhistorische collecties, objecten uit koloniale context en werk van levende kunstenaars.  

Bekijk hier de herziene versie van de LAMO (2023).

Bezoek de website van de Erfgoed Brabant Academie voor meer informatie over de LAMO.