Zachte G-prijs

De Zachte G-prijs is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants in al zijn verschijningsvormen.

Zachte G-prijs

De Zachte G-prijs is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants in al zijn verschijningsvormen. In 2022 werd de prijs voor de vijfde keer uitgereikt. De Zachte G-prijs is een initiatief van Erfgoed Brabant en werd eerder in 2013, 2015, 2018 en 2020 uitgereikt in o.a. Bergen op Zoom, Tilburg en Veghel. De prijs is een combinatie van een symbolische prijs, waarin de erkenning voor bijzondere prestaties tot uitdrukking komt, en een bedrag van €1000,- bedoeld als stimulans voor het verder uitdragen van de winnende activiteit. Daarnaast ontvangt de winnaar een speciaal ontworpen Zacht G-bokaal, ontworpen door Sybille van Gammeren.

Genomineerden 2022

De jury was onder de indruk van de diversiteit aan projecten en werkzaamheden rondom het Brabants dialect, waar de voorgedragen personen zich met veel liefde voor inzetten. Uit de grote lijst van ingediende projecten heeft de jury een zorgvuldige afweging gemaakt langs de criteria en 7 genomineerden vastgesteld:


Winnaar Zachte G-prijs 2022

De winnaar van de Zachte G-prijs 2022 is Dialectgenootschap De Berregse Kamer, met een bijzondere vermelding voor voorman Cees van Broekhoven. Zij wonnen de prijs door de langdurige, brede, actieve, creatieve én vernieuwende wijze waarop aandacht wordt besteed aan het dialect. 

Cees is als voorzitter van het dialectgenootschap De Berregse Kamer al vele jaren de dragende kracht. Hij is niet alleen organisator van dialectactiviteiten, maar zelf ook een bevlogen uitdrager van het dialect in verschillende hoedanigheden. De Berregse Kamer is het voorbeeld van een duurzaam actief dialectgenootschap dat een mooie mix laat zien van traditionele activiteiten, zoals het organiseren van een dictee in het dialect en de uitgave van een woordenboek, en vernieuwende projecten, waarbij de brug die naar de jeugd geslagen wordt, ervoor moet zorgen dat het dialect ook in de toekomst onder de aandacht blijft. De Jury roemt de wijze waarop zij een voorbeeld vormen voor dialectgebruikers in het algemeen en voor andere dialectgenootschappen in de provincie in het bijzonder. 

Lees hier het volledige juryrapport.

Winnaar Cees van Broekhoven
Winnaar Cees van Broekhoven met de Zachte G-prijs 2022 
Fotograaf: Frans van den Bogaard

Uitreiking

De uitreiking van De Zachte G-prijs vond op donderdag 23 juni plaats in de LocHal in Tilburg. De avond werd aangekleed met optredens en voordrachten van o.a. Hein Augustijn en Kristel Doreleijers. Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed was aanwezig om de prijs officieel aan de winnaar te overhandigen. 

Jury

De jury bestaat uit Gerlaine Jansen, docent Nederlands aan Gymnasium Beekvliet en schrijfster van het Bossche dialect, Tim van der Avoird, taalkundige en tot 2019 voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol en Yoïn van Spijk, taalkundige en voorzitter van Stichting Langstraats in Woord en Beeld. Secretaris (zonder stemrecht) is Jos Swanenberg. Vanuit Tilburg University is Jos verbonden aan de leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ van Erfgoed Brabant.