Juryrapport Zachte G-prijs 2022

Het Brabants leeft.

De jury van de Zachte G-prijs 2022 bestaat uit Gerlaine Jansen, Yoïn van Spijk en ondergetekende. Wij zijn bij het jureren meer dan uitstekend ondersteund door Dieuwertje de Nigtere van Erfgoed Brabant en hebben dankbaar gebruik gemaakt van de uitgebreide kennis van de adviseur van de jury, Jos Swanenberg.

We mochten dit jaar maar liefst ruim 50 verschillende voordrachten ontvangen voor de Zachte G-prijs. Waarbij vele activiteiten door een enkeling zijn voorgedragen en enkele activiteiten door vele tientallen.

Voordat ik iets meer over de lijst inzendingen en de daaruit voortgekomen nominaties ga zeggen, wil ik een worsteling die ik heb met u delen.

In welke taal richt ik me vanavond tot u?

Als sociolinguïst weet ik dat het helemaal niet vreemd is dat je, wanneer je als spreker een podium beklimt en met een gewichtig onderwerp bezig bent, gebruik maakt van de taal met de hoogste status die je tot je beschikking hebt.

Mar tis ok en bietje vrimd dèmme venaovend en prèès veur et vurbildeg gebrèùk van et Braobants ötrèèken èn dèmme dan himmel gin Braobants praote.

Èn assik et dan in et Braobants wil doen, wè vur Braobants moet dè dan zèèn? Ik pròt naa in et Tilburgs teegen oe, mar ik wit netuurlek nie of iemes die öt Boxmeer òf öt Ossendrecht komt dè verstao.

En Algemin Beschaofd Braobants, dè is en schôon konsept, mar perbir dè mar es te praote zonder dègge in de stront ruurt van òffet naa bôom, boeëm òf bom moet zèèn. 

Daoröm doemet as volgt: ik doeget gewôon in et Neederlaands. Mar ge wit naa dèkket ok nèt zôo gemak in et Tilburgs had kunne doen...

Zo'n 50 inzendingen, we waren er als jury van onder de indruk. Voorgedragen door het publiek werden kleine projecten en grote oeuvres, het werk van eenlingen of hele gezelschappen, Brabants dat geschreven, gesproken of gezongen wordt. En zelfs werden er zaken genomineerd waarvan we als jury dachten: wat heeft dit precies met het Brabants te maken? Maar goed, dat hebben we wellicht over onszelf afgeroepen door het criterium "In de activiteit staat het Brabants centraal - en dat mag in al zijn verschijningsvormen zijn." Bij wiskunde heb ik vroeger geleerd dat de lege verzameling OOK een verzameling is. Dus in een activiteit binnen of over Brabant waarin geen Brabants gebruikt wordt, staat ook het Brabants centraal, moet de inzender gedacht hebben...

Dat het Brabants, of een vorm van het Brabants, centraal staat is één criterium. Andere criteria die we hanteren zijn het voorbeeldige karakter van wat voorgedragen is en dat een activiteit het imago van het Brabants bevordert. Ook waardeert de jury het als een activiteit taal neerzet als instrument van Brabantse cultuur en identiteit. Of dat een activiteit verrassend, vernieuwend en creatief is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een activiteit op dit moment nog steeds zichtbaar is of dat er ten minste nog steeds levendige informatie over te vinden is. Verder heeft een ingediende activiteit een streepje voor als het een publieksactiviteit is of liefhebbers van het Brabants bij de activiteit betrekt.

Eigenlijk geldt voor bijna alle activiteiten die voorgedragen zijn, dat ze aan deze criteria voldoen. En dan niet aan slechts één criterium (en dat dan misschien maar deels), maar in de breedte: voor bijna alles wat voorgedragen is geldt dat het in de breedte voldoet aan de geschetste criteria.

Het juryproces is dus niet zozeer een proces van strepen geweest (voldoet iets wel of niet aan de criteria?), maar van wegen: welke activiteit of activiteiten voldoen in de sterkste mate aan de gestelde criteria?

We hadden onszelf VOORAF de taak opgelegd om de lijst van alle inzendingen terug te brengen naar vijf genomineerden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Hoezeer we het ook probeerden, uiteindelijk kwamen we uit op een lijst van zeven. In de grote hoeveelheid inzendingen vonden we de rechtvaardiging om zeven niet verder terug te brengen naar vijf.

U hebt eerder vanavond een korte introductie op elke genomineerde gehad. Als het goed is, hebt u dus al inhoudelijk een beeld van wat elke genomineerde voor het Brabants betekend heeft. Ik zal nu kort toelichten waarom we als jury vonden dat juist deze personen of organisaties een nominatie verdienen.

Over de volgorde waarin ik dat doe: in Brabant hebben we de neiging om vaak van west naar oost te werken. Dat heeft natuurlijk iets te maken met de vorm van onze mooie provincie. Ik doe het voor de verandering van noord naar zuid. Waarbij overigens opgemerkt zij dat enerzijds Heesch en Raamsdonksveer, anderzijds Aarle-Rixtel en Bergen Op Zoom en in de derde plaats het Zuidkwartier (Hoogerheide e.o.) en Knegsel vrijwel op dezelfde noorderbreedte liggen...

Maar onbetwist het meest noordelijk is Lith.

  •       En uit Lith komt onze eerste genomineerde: Noud Bongers. Ook wel bekend als de Lithse troubadour, die meer dan honderd liedjes in het Brabants dialect schreef en zong. Maar Noud zou ook bekend kunnen staan als de Maaslandse radiopresentator, de provinciale dialectpenningmeester, de Brabantse Boekenweekboekorganisator of de Brabantse Kerstgedichtman. Kortom, zoals in de voordracht van Noud zo treffend beschreven stond: Noud makelt en schakelt met zijn grote Brabantse netwerk al tientallen jaren in het Brabantse land. 
  •       Voor de tweede genomineerde zakken we een klein stukje af naar Heesch, waar Henk Janssen opgroeide. Deze nominatie is in combinatie met de Stichting Brabants. Henk is ook zo'n voorbeeldige dialectpromotor, in zijn rol als onder andere organisator, schrijver, uitgever. Als drijvende kracht achter de Stichting Brabants zorgt Henk ervoor dat het Brabants een breed podium heeft, zowel fysiek als op papier als op internet.
  •       Als derde wil ik het hebben over Patrick Marcelissen uit Raamsdonksveer, zanger en voorman van de band WC Experience. Een man OP het podium. Al meer dan drie decennia brengt de rock&lol-band WC Experience niet alleen veel plezier in menig feesttent of muziektheater, maar geeft het het Brabants, in de vorm van het dialect van 't Fèèr, op een vanzelfsprekende wijze een podium. De band bereikt daarmee een doelgroep die totaal anders is dan de groep die doorgaans te vinden is bij gelegenheden waar het Brabants centraal staat.
  •       De vierde genomineerde is veelschrijver Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel, die door zijn activiteiten op de nationale televisie en radio waarschijnlijk nauwelijks introductie behoeft. Wim schrijft eigenlijk maar een fractie van zijn werk in of over het Brabants, maar dat deel is in zichzelf een voldoende rechtvaardiging voor een nominatie. Ook waardeert de jury het dat Wim op een heel natuurlijke wijze een ambassadeur van het Brabants is binnen, maar vaak ook buiten de provinciegrenzen. Door zijn kennis van taal in brede zin te koppelen aan zijn kennis en gebruik van het Brabants dialect levert hij een positieve bijdrage aan het imago van het Brabantse dialect. 
  •       Genomineerde nummer vijf is de combinatie van Cees van Broekhoven uit Bergen op Zoom & het dialectgenootschap De Berregse Kamer. Cees is als voorzitter van dit dialectgenootschap al vele jaren de dragende kracht. Hij is niet alleen organisator van dialectactiviteiten, maar zelf ook een bevlogen uitdrager van het dialect in verschillende hoedanigheden. De Berregse Kamer is het voorbeeld van een duurzaam actief dialectgenootschap dat een mooie mix laat zien van traditionele activiteiten, zoals het organiseren een dictee in het dialect en de uitgave van een woordenboek, en vernieuwende projecten, waarbij de brug die naar de jeugd geslagen wordt, ervoor moet zorgen dat het dialect ook in de toekomst onder de aandacht blijft.
  •       De zesde genomineerde is Jan Luysterburg uit het Zuidkwartier, het gebied van West-Brabant waarbinnen onder andere Ossendrecht en Hoogerheide vallen. Jan is een echte dialectstrijder, die er zelfs niet voor schroomt om ten strijde te trekken tegen Omroep Brabant als hij vindt dat het dialect een ondergeschikte plaats heeft op de provinciale televisie en radio. Jan is het voorbeeld van iemand die zowel op lokaal, regionaal als provinciaal niveau actief is: zo is hij onder meer trekker van de werkgroep dialecten van de lokale heemkundekring, schrijver van een wekelijkse dialectcolumn in een aantal regionale kranten en redacteur van een aantal Brabantse uitgaven, zoals het Brabants Boekske en het tijdschrift Brabants.
  •       En, lèste, mar bepaold nie de slègste, is zanger-liedjesschrijver JW Roy uit Knegsel. Jan Willem Roy, die ook wel lijkt te 'worstelen' met in welke taal hij zich tot zijn publiek richt. Eerst in het Engels, daarna in het Brabants, op de wonderschone CD Laagstraat 443, daarna in het Nederlands en ook weer in het Engels, maar (uiteindelijk?) toch ook wel weer in het Brabants (maar dan wel met Nederlandse titels voor de liedjes op het CD-hoesje). Maar in welke taal het ook is: de rauwe, doorleefde stem en de prachtige composities van JW Roy weten te ontroeren. En misschien wel net iets meer als hij niet zingt over een Blue sunrise, maar dèttie bang is dèttie dôod gaot...

Als u het zo hoort, denkt u: tja, iedereen van de genoemde genomineerden verdient de Zachte G-prijs. En dat is ook de gedachte waarmee de jury begon. Geen van de genomineerden zou misstaan als de winnaar van de Zachte G-prijs 2022.

Toch moesten we tot een keuze komen. En dat was een kwestie van uren praten, wikken en, zoals ik al aangaf, wegen. Dialectmuzikanten vergelijken met trekkers van actieve dialectgenootschappen en die weer vergelijken met organisatoren, redacteuren, schrijvers. Het is geen appels met peren vergelijken, maar een hele fruitschaal onder de loep nemen!

Uiteindelijk kwamen we erop uit dat naar ons idee één van de genomineerden the sweet spot (et zuute plèkske?) wist te raken waarin traditie en vernieuwing, inhoud en organisatiekracht, verleden en toekomstbestendigheid, maar maar met name ook voorbeeldigheid samenkomen.

De lijst van actieve dialectgenootschappen en werkgroepen dialect van heemkundekringen in Brabant is heel lang. Door de jaren heen hebben we voordrachten ontvangen die heel Brabant dekken, van Mill tot Bergen op Zoom en van Reusel tot Waalwijk. Gezelschappen die werken aan dialectwoordenboeken, dicteeavonden, tijdschriften, boeken, columns of praatavonden.

Een voordracht voor de Zachte G-prijs die we ontvingen uit dorp X omdat na vele tientallen jaren uiteindelijk het woordenboek over het X's het licht gezien had. Of een voordracht voor persoon Y omdat hij al acht jaar lang maandelijks een dialectcolumn in het blad van de heemkundekring schreef. Of een voordracht van een werkgroep uit Z die vele fragmenten in het dialect van Z zowel in geluid als op papier vastgelegd heeft.

Stuk voor stuk activiteiten die onze diepste waardering verdienen omdat ze allemaal een puzzelstukje zijn, die bij elkaar de puzzel vormen van dialectgebruik en dialectbestudering in Brabant.

Naar de mening van de jury is er één genootschap in Brabant dat door de langdurige, brede, actieve, creatieve en vernieuwende wijze waarop aandacht besteed wordt aan het dialect, een voorbeeld vormt voor dialectgebruikers in het algemeen en voor andere dialectgenootschapen in de provincie in het bijzonder.

Met de bekroning van deze prijswinnaar willen we ook de vele lokaal en regionaal actieve dialectgenootschappen en werkgroepen dialect van heemkundekringen in Brabant eren.

De winnaar van de Zachte G-prijs 2022 is.... 

het dialectgenootschap De Berregse Kamer, met een bijzondere vermelding voor de voorman van dit genootschap Cees van Broekhoven.

Namens de jury,

Tim van der Avoird