Column Rianne: Samen op koers, gesprekken met het erfgoedveld

Column - Samen op koers, gesprekken met het erfgoedveld
Rianne Walet
5 juli 2021

Binnen Erfgoed Brabant werken we aan steeds meer projecten waarin mensen centraal staan. En het erfgoed dan? Ja, dat blijft belangrijk! Maar wij willen graag meer leren over hoe Brabanders dat erfgoed dan ervaren. Wat zij belangrijk vinden, hoe zij ermee om willen gaan en hoe wij als professionele organisatie daarbij kunnen aansluiten.

Sinds vorig jaar maart werk ik aan Faro, naar het Europese Verdrag van Faro dat in 2005 is opgesteld in de gelijknamige Portugese plaats om erfgoedparticipatie te verbeteren zodat iedereen deel kan nemen aan het culturele leven. Daar heeft iedereen recht op. Na het in beeld brengen van honderden groepen die in Noord-Brabant op vrijwillige basis met erfgoed bezig zijn, en het versturen van evenzoveel enquêtes, wilde ik nader in gesprek met het veld.

Er deed zich een mooie kans voor om aan te sluiten en samen te werken bij de Koerstafels. Dit zijn kleinschalige digitale gesprekken met het erfgoedveld waarin we uitwisselen over
thema’s die in ons werk spelen. De combinatie tussen Faro en de Koerstafels is niet alleen handig maar ook onmisbaar omdat we dan bij Erfgoed Brabant op meerdere fronten ervaring opdoen met actieve erfgoedparticipatie. Voor projecten die raken aan diversiteit en inclusie is dat belangrijk omdat het vaak voor Erfgoed Brabant nieuw terrein is en op basis van de gedeelde ervaringen input leveren waar onze organisatie mee verder kan. We moeten het samen doen: met de collega’s van Erfgoed Brabant én de collega's en groepen in het veld.

De Koerstafels zijn  meer dan onze eerdere werkwijze gericht op wederzijds leren van en met elkaar en onderzoeken wat er zoal speelt. Daarom zijn we zowel organisator van de Koerstafel als deelnemer aan de gesprekken. Vanuit Faro lever ik advies en zet ik mijn onderzoek voort. Daarbij leer ik van de deelnemers. We merkten bij de eerste Koerstafel over de ICOM Museumdefinitie bijvoorbeeld hoe verschillend mensen in het veld omgaan met collecties, publiek en de rol van hun museum. Hoe verhoudt Erfgoed Brabant zich tot al die verschillende werkwijzen? Bij het thema Laaggeletterdheid in Koerstafel 2 viel het op hoe talig ons eigen aanbod eigenlijk is. Moeten we daar niet meer rekening mee houden, zodat we toegankelijker zijn voor een breder publiek? Ook de deelnemers zelf raakten geïnspireerd. Zo zijn er plannen van streekmusea om verder te praten naar aanleiding van Koerstafel 1 en gaat Erfgoed Brabant intern aan de slag met de tips die de deelnemers aan Koerstafel 2 hebben uitgewisseld. Ten slotte bieden de Koerstafels input voor het programma van de Erfgoedontmoeting in november 2021.

Er is altijd meer te leren, aan te scherpen en te experimenteren om tot een inclusiever en diverser erfgoedveld te komen. Het is één van de stappen naar laagdrempeligere erfgoedparticipatie waar we bij Erfgoed Brabant graag aan bijdragen, als aanjager maar ook zeker als gesprekspartner.

Klik hier voor meer informatie over Faro.