29 april 2021 - De nieuwe ICOM museumdefinitie

De nieuwe ICOM museumdefinitie – 29 april 2021, 15:00–16:30 uur

De ICOM (International Council of Museums) heeft in 2019 een nieuwe museumdefinitie voorgesteld waarin vooral de menselijke interactie centraal komt te staan. Binnen deze definitie zijn musea onder meer “democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog over het verleden en de toekomst.” Dit is een scherp verschil met de definitie die ICOM sinds 2007 hanteert. Diederik von Bönninghausen, voorzitter van ICOM Nederland, is gesprekspartner. Deze Koerstafel onderzoekt de (on)mogelijkheden van deze nieuwe museumdefinitie.

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. De opbrengst kunt u in deze Praatplaat doornemen. 
De opbrengsten van de bijeenkomst worden verzameld in zogenaamde Praatplaten. Hierin leest u de belangrijkste gespreksonderwerpen terug en hopen we het gesprek in de eigen erfgoedgemeenschap aan te vonken door middel van de vragen die gesteld worden.