Cultuureducatie met Kwaliteit

Erfgoed Brabant werkt samen met vijf partijen aan dit meerjarig traject voor de versterking van cultuuronderwijs.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een meerjarige subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie sinds 2013. Ook Noord-Brabant doet hier aan mee. Er wordt telkens voor vier jaar een aanvraag gedaan. In 2021 start de derde periode van CmK. Ook in deze derde periode zal Erfgoed Brabant weer deelnemen. Naast de Provincie Noord-Brabant doen meer dan 50 gemeenten mee in deze aanvraag. 

In de derde periode van CmK zetten we ons in voor de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zoeken we naar hoe cultuureducatie kansengelijkheid kan bevorderen, gaan we voorbereiden op het nieuwe curriculum en staat deskundigheidsbevordering bovenaan de agenda.

Een stuurgroep geeft uitvoering aan de aanvraag. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Erfgoed Brabant, Kunstloc Brabant, Nieuwe Veste Breda, CiST Tilburg, Huis73 's-Hertogenbosch, CultuurContact Helmond en Muzellinck Oss. Door deze samenwerking is de CmK-aanvraag van Brabant de grootste van heel Nederland. De samenwerking komt voort uit BrabantStad. Klik hier om de website van BrabantStad te bezoeken.

Alle deelnemende partijen zetten zich in voor het stimuleren van goede cultuureducatie op de scholen in de deelnemende gemeenten. Daarvoor zijn er ondersteuningsprogramma's zoals De Cultuur Loper en De Culturele Ladenkast, de lokale ondersteuning van intermediairs, activiteitenbudgetten, scholingsbudgetten en netwerken voor kennisdeling. 

Deze werkzaamheden stellen leerkrachten in staat om een goed programma voor cultuureducatie aan te bieden aan hun leerlingen.

Erfgoed Brabant en CmK

Sinds 2013 heeft Erfgoed Brabant een groot deel van haar werzaamheden voor educatie binnen CmK onder gebracht. CmK geeft ons de ruimte om door te ontwikkelen, scholing te geven en samen te werken met nieuwe partijen.

We zijn betrokken bij de regionetwerken van intermediairs. We geven scholingen en workshops over erfgoededucatie aan leerkrachten, medewerkers van erfgoedinstellingen en pabostudenten. We begeleiden pabostudenten bij stageopdrachten over erfgoed. We hebben de leerdoelen voor erfgoededucatie ontwikkeld en uitgebracht in de publicatie "Wijzer met Erfgoededucatie". We hebben nieuwe educatieprojecten ontwikkeld zoals 'Op de toren zit een haan' voor groep 1 en 2. 

Wij kunnen uw school of erfgoedinstelling helpen bij het vormgeven van educatie over en met erfgoed. Neem contact met ons op!

De Cultuur Loper

Sinds 2013 heeft Erfgoed Brabant met Kunstloc Brabant de Cultuur Loper ontwikkeld. De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatieprogramma kunnen verbeteren. Het is voor veel scholen in Brabant dé manier waarop zij werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Het traject helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei, passend bij de visie van de school.

Het programma is een samenwerking tussen lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders, gemeenten en Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant.

Klik hier om de site van de Cultuur Loper te bezoeken.

Voor scholen

Scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper, werken in het traject met de culturele competenties en de bijbehorende indicatoren. Erfgoed Brabant geeft bij al haar lesmateriaal aan, aan welke indicatoren wordt gewerkt bij het uitvoeren van de projecten.

Daarnaast is onze scholing, deskundigheidsbevordering en advies DCL-proof. Wil u meer weten over hoe erfgoededucatie past binnen de Cultuur Loper? Neem contact met ons op.

De tekst loopt door onder het filmpje.

 

Over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

De Cultuur Loper is een van de programma's binnen de OCW-regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de perioden 2013-2016, 2017-2020 en 2021-2024. Er zijn in 2012 in heel Nederland 54 aanvragen gehonoreerd. 

Meer informatie over de subsidieregeling staat op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.


Verantwoordelijke medewerker(s)
Ninke van der Heijden
Ninke van der Heijden
Projectleider
Bekijk profiel
Dieuwertje de Nigtere
Dieuwertje de Nigtere
Projectleider
Bekijk profiel
Rolf Vonk
Rolf Vonk
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Tera Uijtdewilligen
Tera Uijtdewilligen
Projectleider
Bekijk profiel
Kenmerken
 
©2021 Erfgoed Brabant