Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed

Netwerk- en informatiedag voor heemkundigen en immaterieel erfgoedgemeenschappen

Op 2 september 2022 organiseren Brabants Heem, Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de bijeenkomst 'Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed: een netwerk- en informatiedag'. De bijeenkomst vindt plaats in Goirle. 

Vooraankondiging

Op vrijwillige basis zich inzetten voor het lokale erfgoed. Dat is slechts een van de dingen die heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen met elkaar gemeen hebben. Met hun inzet leveren zij een waardevolle bijdrage aan de levendigheid van de gemeenten en de provincie. Dit willen we op 2 september laten zien.

Tegelijkertijd lopen heemkundekringen en immaterieel erfgoedgemeenschappen tegen veel dezelfde uitdagingen aan, onder andere:

  • Jongeren betrekken
  • Schurend erfgoed
  • Duurzaamheid
  • Erfgoed documenteren

Op 2 september gaan we met deze vraagstukken aan de slag door: samenwerken - kennis delen - oplossingen zoeken.

Zet de datum alvast in uw agenda. De uitnodiging en het programma volgen.

Heeft u een vraag? Neem dan vooral contact op met:

Toegankelijkheid

Heeft u een vraag over de toegankelijkheid van de locatie? Wenst u gebruik te maken van bijvoorbeeld een tolk Nederlandse Gebarentaal? Of iets anders met betrekking tot de toegankelijkheid? Neem dan vooral contact op met Heleen Regenspurg: heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl / 06 52 78 93 96

 

Banner met logo's


Verantwoordelijke medewerker(s)
Heleen Regenspurg
Heleen Regenspurg
Redactie Erfgoed Brabant Academie / Netwerk
Bekijk profiel
Kenmerken