Auteursrichtlijnen In Brabant

Algemeen

In Brabant is hét tijdschrift voor Brabants erfgoed, met ijzersterke artikelen gekoppeld aan hoogwaardige illustraties. Het is een podium voor auteurs om hun onderzoek naar Brabant te presenteren aan een breed publiek. Onze lezers komen uit alle hoeken van de provincie en hebben verschillende achtergronden. Eén ding hebben ze gemeen: hun passie voor erfgoed.

Bijdragen en lengte

De redactie van In Brabant is altijd op zoek naar inhoudelijk sterke bijdragen die een verhaal vertellen dat voor heel Brabant interessant en/of inspirerend is. Voor achtergrondartikelen hanteren we een grens van maximaal 2.500 woorden. Bij een hoofdartikel is dat 4.500. De redactie beslist uiteindelijk waarvoor uw artikel het beste is geschikt.

Richtlijnen

Wij vragen auteurs rekening te houden met een aantal richtlijnen:

 • Dien eerst een voorstel van +/- 200 woorden in. Zo voorkomt u een hoop onnodig werk. De redactie kan dan alvast kijken of het artikel geschikt is voor In Brabant. Beschrijf in uw voorstel minimaal het onderwerp, de insteek, een opzet en een schatting van het aantal woorden.
 • Schrijf op een toegankelijke, journalistieke manier en vermijd jargon. Ons lezersbestand is breed geïnteresseerd.  
 • Vermijd bijzaken. Uitweidingen over details leiden af van de hoofdlijn. In Brabant publiceert soepel lopende verhalen.
 • Vermeld belangrijke bronnen in de lopende tekst. In Brabant plaatst geen voetnoten. Aan het einde van het artikel is ruimte voor een beknopte bronvermelding.
 • Let erop dat onze lezers uit heel de provincie (en daarbuiten) afkomstig zijn. Is uw onderwerp voor heel Brabant interessant? Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen met de redactie. inbrabant@erfgoedbrabant.nl  
 • Denk na over de vorm. Is een groot artikel wel de meest geschikte vorm voor uw onderwerp? Misschien werkt een andere vorm, bijvoorbeeld een interview, veel beter. Tip de redactie!
 • Stuur uw tekst toe als Word-document. Lever de afbeeldingen apart aan. Stuur uw bestanden naar inbrabant@erfgoedbrabant.nl.  

Beeldmateriaal

 • Lever afbeeldingen aan in een zo hoog mogelijke resolutie, met ten minste 300 dpi. Mocht u niet weten wat dit is, dan geldt de vuistregel hoe groter het bestand, hoe beter de kwaliteit.
 • Let bij het verzamelen van fotomateriaal op de rechten.
 • Ga uit van minstens een afbeelding per pagina.
 • Afbeeldingen in kleur hebben de voorkeur.
 • Zet in het bijschrift ook de bronvermelding.
 • Lever de afbeeldingen los van de tekst aan.

Lukt het niet om geschikte afbeeldingen te vinden? Dan zoeken wij graag met u mee.

Vervolgtraject

De redactie beslist of het artikel geschikt is voor publicatie in In Brabant en informeert u over het besluit. In veel gevallen krijgt u het verzoek om wijzigingen aan te brengen in het manuscript en/of in te stemmen met een geredigeerde versie van het artikel. De redactie behoudt te allen tijde het recht om een artikel te weigeren of door te schuiven naar een later nummer. Dit gebeurt in goed overleg met u.

U ontvangt één tekstproef van het artikel die u binnen zeven dagen gecorrigeerd terugstuurt aan de redactie. Stuurt u de proef niet op tijd terug, dan neemt de eindredacteur de correctie voor zijn rekening. De tweede, opgemaakte proef wordt gecorrigeerd door de eindredacteur.

Als auteur heeft u recht op twee gratis bewijsexemplaren van het betreffende nummer waarin het artikel is geplaatst. De redactie stuurt deze exemplaren na de verschijningsdatum op.