Abonnementsvoorwaarden In Brabant

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen voor het tijdschrift In Brabant, geleverd door Stichting Erfgoed Brabant. De abonnee wordt geacht bij het aangaan van een abonnement deze voorwaarden te accepteren. Stichting Erfgoed Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen worden eerst gecommuniceerd in de colofon van het tijdschrift.

Duur en beëindiging van het abonnement

Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna, zonder opzegging, automatisch verlengd. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het tijdschrift is dan per nummer opzegbaar. Opzegging gebeurt door contact op te nemen met het secretariaat van Stichting Erfgoed Brabant. Cadeauabonnementen stoppen na de abonnementstermijn automatisch. 

Veranderingen in de abonnementsprijs

Stichting Erfgoed Brabant verplicht zich om een wijziging van de abonnementsprijs uiterlijk drie maanden voordat deze van kracht is aan te kondigen in de colofon van het tijdschrift. Uitzonderingen hierop zijn speciale aanbiedingen, waaronder proefabonnementen.

Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Stichting Erfgoed Brabant gebruikt klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen om: a) uitvoering te kunnen geen aan de overeenkomst tussen Stichting Erfgoed Brabant en de abonnee; b) een administratie bij te houden van alle abonnees; c) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, waardoor Stichting Erfgoed Brabant haar producten, diensten, en aanbiedingen beter kan afstemmen op de abonnee; d) relevante aanbiedingen te doen van Stichting Erfgoed Brabant; e) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden. Het belang van de abonnee staat hierbij voorop.