Via Bundus via Brabant

In het voorjaar van 2022 start Erfgoed Brabant samen met de Radboud Universiteit een onderzoeksproject naar de vroegmoderne handelswegen door Brabant.

Het onderzoek naar handelsroutes sluit aan bij de provinciale verhaallijn Innovatief Brabant en het internationale project Viabundus.

Verbonden met Europa

In het project Viabundus worden de doorgaande wegen – de wegen die het belangrijkst waren voor het langeafstandsverkeer – in Noord-Europa in kaart gebracht voor de periode 1350-1650. Verschillende universiteiten, gemeenten en provincies doen daaraan mee. De kaart is al voor een groot deel ingevuld. 

Op de website (zie onderaan dit artikel) kunt u de kaart bekijken en zelfs routes plannen! Het lijkt een beetje op Google Maps. Zo kunt u achterhalen hoe lang een reis met pakezel duurde van bijvoorbeeld Goirle naar Gdansk (+/- 40 dagen). Of van Bergen op Zoom naar Utrecht. Voor Noord-Brabant staan al wel wat wegen op de kaart, maar is er het een en ander te verbeteren aan de ligging. Daarnaast missen we nog informatie over elementen die invloed hadden op het gebruik van de wegen. Denk aan bruggen, jaarmarkten, herbergen, tollen, stapelplaatsen en sluizen. Door die informatie toe te voegen, kunnen we achterhalen hoe het was om tussen 1350 en 1650 als handelaar op reis te gaan. Niet alleen binnen Brabant, maar juist in verbinding met de rest van Noordwest-Europa.

Jonge mensen aan de slag

Vanuit de Radboud Universiteit gaat een groep geschiedenisstudenten aan de slag om de informatie over Noord-Brabant op de kaart te verbeteren. Zij zullen in het begin vooral in de heemkundetijdschriften gaan zoeken, want er is natuurlijk al heel veel over geschreven, maar dat is niet altijd bekend op de universiteit.

We willen intergenerationeel gaan werken: dus niet alleen met studenten maar ook met heemkundigen en andere experts. Ons doel is om een groepje te formeren van mensen die interesse hebben in dit onderwerp. Het gaat erom dat we een netwerk opzetten om van elkaar te leren. Door met mensen uit andere streken te spreken kan er van elkaar worden geleerd. Zowel inhoudelijk (hé, dè’s bij ons ook zo!), als methodologisch (hoe doede gij dè?). De studenten zullen niet héél Brabant kunnen bestrijken, dus het plan is om ze op verschillende streken te laten richten. De keuze voor welke streken we gaan doen is nog niet gemaakt. Dat hangt af van welke kringen mee willen doen.

Hoe kunt u meedoen?

In het voorjaar van 2022 gaan de studenten van start, maar we zijn nu al begonnen met de voorbereidingen. In deze eerste fase zijn we op zoek naar heemkundigen die hun kennis willen delen. Als heemkundekring is er gedurende het project de mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen met andere heemkundekringen en academici. Daarnaast is er de mogelijkheid om naar de kaart te verwijzen op de eigen website. En misschien kunnen de studenten een artikel schrijven voor het heemkundetijdschrift. 

Kunt u iets vertellen over de wegen, herbergen, tollen, markten, en of veerponten in uw streek? Of kent u iemand bij uw heemkundekring die hiermee bezig is? En lijkt het u interessant om met studenten in uw streek aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Wouter Loeff (wouterloeff@erfgoedbrabant.nl / 06 - 52 78 93 99) of Peer Verbruggen (peerverbruggen@erfgoedbrabant.nl / 06 - 52 77 83 78).

Hier kunt u zelf de kaart bekijken.


Verantwoordelijke medewerker(s)
Wouter Loeff
Wouter Loeff
Historicus en Hoofdredacteur Brabantserfgoed.nl
Bekijk profiel
Peer Verbruggen
Peer Verbruggen
Medewerker digitalisering en Redacteur Brabantserfgoed.nl
Bekijk profiel