Verhalen van Vriend en Vijand

Programma (2013-2016) over de verschillende aspecten van 'vriendschap' en 'vijandschap' in de Brabantse geschiedenis

Het vierjarige programma Verhalen van Vriend en Vijand (2013 -2016) is een inhoudelijke themalijn ingegeven door de actualiteit en werkwijze van Erfgoed Brabant. Binnen de programmalijn Verhalen van Vriend en Vijand stonden de volgende invalshoeken centraal:

• Het wisselend perspectief op vriend en vijand. De provincie Noord-Brabant is eeuwenlang het slagveld geweest van steeds wisselende vijanden en vrienden. Daarnaast staan in de actuele herdenkingen vaak dezelfde bekende verhalen centraal. Wij gaan op zoek naar het andere verhaal.

• We concentreren ons niet op herdenkingen en het herleven van het verleden. We brengen het verleden naar het heden en bekijken vandaar wat dat betekent voor wie we nu zijn. Dat doen we onder andere door op zoek te gaan naar het kleine persoonlijke verhaal, dat betekenis geeft aan het grote verhaal. Ook gaan we op zoek naar paradigmawijzigingen, bijvoorbeeld de beweging van ‘herdenken’ naar ‘herinneren’.

• Daarnaast is onze focus gericht op de lacunes. Als we het hebben over vriend en vijand gaat het meestal over vijandschap en oorlog of het beëindigen daarvan. Wij gaan juist op zoek naar de sporen van die andere kant van vijandschap en oorlog, het erfgoed van vrede en vriendschap. Ook kijken we naar de verborgen of vergeten oorlogen en conflicten en naar het verhaal van vluchtelingen van oorlogen in den vreemde.

Instrumenten

Om deze invalshoeken te belichten zetten we een aantal instrumenten in die kenmerkend zijn voor onze werkwijze:

•   Ophalen van persoonlijke verhalen: het kleine verhaal in het grote verhaal.

•   Sporen in landschap, mensen en collecties.

•   Verbinden van partijen, binnen en buiten het erfgoedveld.

•   Cross-overs tussen erfgoed en andere sectoren zoals de kunsten, vrijetijdseconomie, ruimtelijke ordening, participatie en leefbaarheid.

Download hier de eindpublicatie van Verhalen van Vriend en Vijand. 


Verantwoordelijke medewerker(s)
Doret Eeken
Doret Eeken
Projectmedewerker
Bekijk profiel
Tera Uijtdewilligen
Tera Uijtdewilligen
Projectleider
Bekijk profiel
Heleen Regenspurg
Heleen Regenspurg
Redactie Erfgoed Brabant Academie / Netwerk
Bekijk profiel
 
Onderdeel van:
Verhalen van Vriend en Vijand