Personas Journey

Een traject van Erfgoed Brabant Academie in samenwerking met de NHTV.

Op 7 september 2017 vond de kick-off plaats van het project Personas Journey. Vier Brabantse musea zijn uitgenodigd om in vier bijeenkomsten bij elkaar in het museum een Personas Journey te gaan maken. Na afloop van de Journey reflecteren de deelnemers met elkaar op de ervaringen die ze in het museum hebben opgedaan. De Journey en de uitwisseling erna worden begeleid door vierdejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) en medewerkers van Erfgoed Brabant.

Aanleiding
In januari 2017 voerde Erfgoed Brabant samen met de NHTV (Breda University of applied sciences) in Museum Overloon een ‘Personas Journey’ uit met deelnemers van de Erfgoedontmoeting (kijk hier voor het verslag). Na afloop van deze bijeenkomst ontving Erfgoed Brabant van met name musea veel positieve reacties op deze manier van werken. Reden voor Erfgoed Brabant Academie om de methodiek van de Personas Journey een vervolg te geven in de vorm van een peer to peer traject met Brabantse musea.


Personas Journey bij het Markiezenhof te Bergen op Zoom, 10 oktober 2017.

Wat houdt het traject in?
Vier Brabantse musea zijn uitgenodigd om in vier bijeenkomsten bij elkaar in het museum een Personas Journey te gaan maken. Na afloop van de Journey reflecteren de deelnemers met elkaar op de ervaringen die ze in het museum hebben opgedaan. Op deze manier krijgen de deelnemers een kijkje in elkaars keuken en waardevolle feedback op hun eigen museum. De Journey en de uitwisseling erna worden begeleid door vierdejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) en medewerkers van Erfgoed Brabant. De studenten maken voor ieder deelnemend museum een verslag met plus- en verbeterpunten. Aan het einde van het traject wordt naar aanleiding van de vijf bijeenkomsten de methodiek van de Personas Journey zo gepubliceerd dat die ook beschikbaar is voor andere musea.

Tijdens het project houden de studenten een blog bij (zie rechts het menu voor de blogs).


De studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) met hun docent.

Wat is een Persona en een Personas Journey?
Een persona is ‘een archetype van een klant’. Het is een fictief stereotype van het soort klant dat kenmerkend is voor de betreffende doelgroep. Een persona geeft de doelgroep een gezicht.

Het werken met personas biedt de mogelijkheid het gedrag van klanten beter in kaart te brengen en te begrijpen. Dit met als doel beter in te kunnen spelen op het klantgedrag. Als je je klant(groepen) beter begrijpt dan levert dit relevante info voor marketing & communicatie beleid, productontwikkeling, hospitality beleid etc.

De Personas Journey is een interactieve workshop gebaseerd op storytelling technieken.

De workshop bestaat uit de volgende 4 fasen:

  • Fase 1: deelnemers leven zich in in persona
  • Fase 2: deelnemers bezoeken locatie in rol van persona
  • Fase 3: deelnemers mappen de Personas Journey (klantreis vanuit persona perspectief)
  • Fase 4: deelnemers oogsten en delen nieuwe inzichten die voortkomen uit de Personas Journey

Resultaat:

  • Per museum een verslag/samenvatting van de oogsten en inzichten die voortkomen uit de Personas Journey.
  • De algemene methodiek van de Personas Journey, toepasbaar op musea. Dit document moet bruikbaar zijn voor musea die zelf met de Personas Journey aan de slag willen.

Het traject loopt vanaf 7 september 2017 tot en met januari 2018. De ontwikkelingen van het traject zijn hier te volgen.

Deelnemende musea:

©2018 Erfgoed Brabant