Save the date en inschrijvenFor English see below

SAVE THE DATE 
Past:Forward Conferentie
9-11 september 2019, Waalre en Eindhoven

Hierbij kondigen wij met trots de Past:Forward Conferentie aan, die in september 2019 in Waalre en Eindhoven zal plaatsvinden. Past:Forward wordt een internationale conferentie over herdenking en herinneren, en brengt jonge en opkomende professionals (18-35 jaar oud) en gevestigde professionals uit heel Europa bij elkaar die zich specialiseren in of betrokken zijn bij dit thema.

Over de conferentie
De conferentie markeert het begin van de viering van 75 jaar vrijheid in Brabant. We nemen dit specifieke jaar als een keerpunt: we wegen de gevestigde manieren van herdenken en vieren af, maar we zullen ook kijken naar mogelijke nieuwe benaderingen zodat we na 2019 nieuwe toekomstige herdenkingsvormen kunnen bouwen. De provinciale Herdenking van de Brabantse Gesneuvelden in Waalre zal worden behandeld als casus. Samen zullen we deze en andere herdenkingen in een bredere Europese context onderzoeken. Hierbij houden we ook rekening met herdenken en herinneren in relatie tot andere conflicten en genocides naast de Tweede Wereldoorlog. Past:Forward brengt een internationale, interculturele en intergenerationele groep bij elkaar. 

Meedoen?
Wil je samen met ons werken aan een innovatieve en zeer participatieve bijeenkomst? We verwelkomen je graag. Wil je je  aanmelden of meer informatie ontvangen over de conferentie? Neem contact op met Anne-Wil Maris (Projectleider) en Francisca Priem (Projectmedewerker) via info@erfgoedbrabant.nl. Inschrijven kan via deze link

Erfgoed Brabant bereidt het evenement voor in opdracht van Brabant Remembers. De conferentie markeert het begin van hun campagne over 75 jaar vrijheid in Brabant. De conferentie zal worden voorbereid en uitgevoerd in nauwe samenwerking met een team van 15 Nederlandse jonge professionals.

-------------------------------------------------------------------------------

SAVE THE DATE
Past:Forward Conference
9-11 September 2019, Waalre and Eindhoven, The Netherlands

Hereby we proudly announce the Past:Forward Conference, that will take place in September 2019 in Waalre and Eindhoven, The Netherlands.

Past:Forward will be an international conference about commemoration and remembrance, and will bring together young & emerging professionals (18-35 years old) and established professionals from all over Europe who are specialized, are involved or interested in this theme. 

About the conference
The conference will mark the start of the celebration of 75 years of freedom in Brabant. We consider this particular year as a turning point: we weigh the established ways of commemorating and celebrating, but we will also look at possible new approaches so we can build new future forms of commemoration after 2019. The provincial Commemoration of Brabant’s Fallen in Waalre will be treated as a case study.

Together we will investigate the relationship within a broader European context. Hereby we also consider commemorating and remembering in relation to other conflicts and genocides besides the Second World War. Past:Forward brings together an international, intercultural and intergenerational crowd.

Get involved!
Do you want to join us for an innovative and highly participatory meeting of minds and hearts? We would be very happy to welcome you. Do you wish to sign up, or receive more information about the conferencel? Please contact Anne-Wil Maris (Project Manager) and Francisca Priem (Project Officer) at info@erfgoedbrabant.nl. Register here.

Erfgoed Brabant is preparing the event on behalf of Brabant Remembers. The conference will mark the start of their campaign about 75 years of freedom in Brabant. The conference will be prepared and executed in close cooperation with a team of 15 Dutch young professionals.


 

©2019 Erfgoed Brabant