Programma

For English see below

Programma
We hebben een zeer interactief programma voorbereid, met presentaties van lopende projecten en onderzoek naar herdenking en herdenken in Europa. Daarnaast zijn tijdens de conferentie initiatieven en nieuwe benaderingen van herdenken geëxploreerd.

DAG 1 - Maandag 9 september - WELKOM

 • 15:00 uur - registratie voor alle deelnemers bij Blue Collar Hotel Eindhoven
 • welkomstactiviteit: een geweldige en leuke ijsbreker-activiteit om alle deelnemers en de stad Eindhoven te leren kennen
 • diner en verrassing programma
 • 21:30 uur - einde van programma Dag 1

DAG 2 - Dinsdag 10 september - INSPIRATIE

 • 09:00 uur - welkom bij Blue Collar Hotel Eindhoven
 • start dag 2
 • inspiratie lunch
 • Pillow Talks: een vrijdenkende oefening die deelnemers en sprekers verbindt aan een positieve verandering in de wereld. Een unieke manier om op een enigszins spontane manier en op een ongewone manier van verhalen te genieten: een slaapkamer!
 • 17.00 uur - einde programma Dag 2 / vrije avond!

DAG 3 - Woensdag 11 september - CREATION

 • 08:30 uur - welkom bij Blue Collar Hotel & groepsoverdracht naar Waalre
 • start dag 2
 • lunch
 • werken aan eindproduct
 • diner
 • de provinciale herdenking van de Brabantse Gesneuvelden in Waalre
 • groepsoverdracht naar Eindhoven
 • 22:00 uur - afscheidsborrel bij Blue Collar Hotel Eindhoven!

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

---------------

Programme
We prepared a highly interactive programme, showcasing current projects and research on commemoration and remembrance in Europe and initiatives presenting new approaches.

DAY 1 - Monday 9th of September - WELCOME

 • 15:00 hrs - registration for all participants at Blue Collar Hotel Eindhoven
 • welcome activity: a great and fun icebreaker activity to get to know all participants and the city of Eindhoven
 • dinner and surprise programme
 • 21:30 hrs - end of programme Day 1

DAY 2 - Tuesday 10th of September - INSPIRATION

 • 09:00 hrs - welcome at Blue Collar Hotel Eindhoven
 • kick off day 2
 • inspiration lunch
 • pillow talks: a free-thinking exercise that connects participants and speakers working on a positive change in the world. A unique way to enjoy storytelling in a somewhat spontaneous way and unusual settig: a bedroom!
 • 17:00 hrs - end of programme Day 2 / free evening!

DAY 3 - Wednesday 11th of September - CREATION

 • 08:30 hrs - welcome at Blue Collar Hotel & group transfer to Waalre
 • kick off day 2
 • lunch
 • working on end-product
 • dinner
 • the provincial Commemoration of Brabant's Fallen in Waalre
 • group transfer to Eindhoven
 • 22:00 hrs - farewell party at Blue Collar Hotel Eindhoven!

You can download the full programme here.

©2020 Erfgoed Brabant