Past:Forward Conference

Internationale jongerenconferentie over herdenken in september 2019 in Eindhoven en Waalre

For English see below

In 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders vindt jaarlijks plaats in Waalre.

Ter gelegenheid hiervan organiseerde Erfgoed Brabant voor het programma Brabant Remembers '40-'45 samen met haar (inter)nationale partners op 9, 10 en 11 september 2019 de internationale jongerenconferentie Past:Forward, reflect - rethink - remember. De conferentie was de kick-off van de vele evenementen die in dit bijzondere jaar rondom dit thema worden georganiseerd. Lees hier de opbrengsten en het krachtige eindadvies van de conferentie Past:Forward.

Het programma van de Past:Forward Conferentie kunt u hier bekijken.

Tekst loopt door onder de fotocollege.
Walking the crossroads, BAIV voertuigen, Lynn Jennissen, foto door Sebastiaan ter BurgWalking the crossroads, biesbosch, Laura Hondebrink, foto door Sebastiaan ter Burg  Past Forward conferentie, oorlogsverhalen, foto door Sebastiaan ter BurgPerformance Past Forward tijdens de WOII herdenking in Waalre, 11 september 2019, 

Foto's zijn gemaakt door Sebastiaan ter Burg 

De conferentie

Tijdens de Past:Forward conferentie zijn de ruim 50 deelnemers aan de slag gegaan met het vraagstuk hoe we in de toekomst herdenken. Dit specifieke jaar gold daarbij als een keerpunt. Na 75 jaar vrijheid was de conferentie een goede plek om de gevestigde manieren van herdenken af te wegen en mogelijke nieuwe benaderingen herdenkingsvorming te exploreren.  Aan deze nieuwe herdenkingsvormingen kan na 2019 verder gebouwd worden. De herdenking in Waalre op 11 september 2019 werd behandeld als casus, die samen met andere herdenkingen in een bredere Europese context zullen is onderzocht. Hierbij hielden de deelnemers ook rekening met herdenken en herinneren in relatie tot andere conflicten en genocides naast de Tweede Wereldoorlog. Bekijk de aftermovie:

Resultaten

Op de eerste conferentiedag bewandelden de deelnemers de 'Crossroads' waar ze vier ervaringen en verhalen uit de oorlog ervaarden. Daarna volgde een door oorlogsverhalen geïnspireerde theaterstuk 'Nu, dat wat er was' van Theater Na Dam. In de avond was het tijd voor de eerste Reflect talkshow die door Wouter Hinrichs en zijn redactieteam werd georganiseerd.

De tweede conferentiedag stond in het teken van inspiratie. Onderzoeker Karwan Fatah-Black opende de dag met een keynote speech over openbare herdenkingen. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag in verschillende workshop- en presentatiessessies, die waren onderverdeeld in de onderwerpen reflect, rethink en remember. Na de lunch stond het middagprogramma in het teken van pillow talks in de intieme sfeer van een hotelkamer. Onze Reflect talkshow, waarin verschillende deelnemers vertelde over hun sessies, vormde de afsluiting van deze dag.

De derde en laatste dag van de conferentie was de dag waarop er in workshops gewerkt werd aan nieuwe vormen voor herinneren en herdenken. De deelnemers konden kiezen tussen workshops van Rocco Verdult en theatercollectief EELT. Na de lunch volgde een lezing van Europeana, waarna de deelnemers hun resultaten gingen verzamelen zodat deze tijdens de laatste talkshow en vrijheidsmaaltijd aan Gerdi Verbeet (voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), Femke Klein (directeur Brabant Remembers), Brabantse burgemeesters en scholieren gepresenteerd konden worden. 

Later die avond werden de resultaten van de jongerenconferentie tijdens de provinciale herdenking in Waalre middels een performance getoond. Met dank aan Nana Peijnenburg en Geerte van Beers:Bekijk de gehele herdenking hier:

Bedankt!

We bedanken Hadewijch Zwart, Mara Grandia, Jelle van de Graaf, Coen Schuurmans Stekhoven, Britt Jennissen, Francisca Priem, Lilian Calame, Museum Bevrijdende Vleugels, Museum de Bewogen Jaren, Oorlogsmuseum Overloon, Militair Historisch Museum Achtmaal, Stichting Peerke Donders, Erfgoedhuis Eindhoven, het Waalres museum, Bibliotheek Waalre, Theo Wajon, Ankie Petersen, Mohamad Badenjki, Rejin Mustafa en Sylvia Masolijn voor het beschikbaar stellen van kennis, objecten, diensten, foto's en verhalen voor het pop-up museum tijdens de Past:Forward Conference. 

Meer informatie

Erfgoed Brabant organiseerde de Past:Forward Conference in opdracht van Brabant Remembers en in samenwerking met Brabant Event Bureau en Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Klik hier om de website van Brabants Remembers te bezoeken.

 De conferentie werd voorbereid en uitgevoerd door een Nederlandse denktank van 15 jonge professionals in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anne-Wil Maris via info@erfgoedbrabant.nl.

---------------------------------------------------------------------------------

From 9-11 September 2019 the Past:Forward Conference took place in Waalre and Eindhoven. Past:Forward was an international conference about commemoration and remembrance, and marked the start of the celebration of 75 years of freedom in Brabant.

We consider this particular year as a turning point: during the conference we weighed the established ways of commemorating and celebrating, but we also thought about possible new approaches so we can build new future forms of commemoration after 2019. Hereby we also considered commemorating and remembering in relation to other conflicts and genocides besides the Second World War. The provincial Commemoration of Brabant’s Fallen in Waalre on 11 september 2019 was treated as a case study.

Past:Forward brought together an international, intercultural and intergenerational crowd. Read the recap of the event.

You can download the full programme here.

Results

On the first conference day, the participants walked the 'Crossroads', where they experienced four experiences and stories from the Second World War. This was followed by a theater play inspired by war stories by Theater Na de Dam. In the evening it was time for the first Reflect talk show organized by Wouter Hinrichs and his editorial team.

The second conference day was all about inspiration. Researcher Karwan Fatah-Black opened the day with a keynote speech about public commemorations. The participants then went to work in various workshop and presentation sessions, which were subdivided into the topics reflect, rethink and remember. After lunch, the afternoon program was devoted to pillow talks in the intimate atmosphere of a hotel room. Our Reflect talk show, in which various participants talked about their sessions, concluded the day.

The third and final day of the conference was the day when workshops were working on new forms for remembering and commemorating. The participants could choose between workshops by Rocco Verdult and theater company EELT. After the lunch a lecture by Europeana followed, after which the participants started collecting their results so that they could be presented to Gerdi Verbeet (chairman of the National Committee 4 and 5 May), Femke Klein (director of Brabant Remembers), mayors of Brabant and pupils during the last talk show and freedom meal.

Later that evening the results of the youth conference were shown
with a performance during the provincial commemoration in Waalre.

Our thanks go out to: 

Hadewijch Zwart, Mara Grandia, Jelle van de Graaf, Coen Schuurmans Stekhoven, Britt Jennissen, Francisca Priem, Lilian Calame, Museum Bevrijdende Vleugels, Museum de Bewogen Jaren, Oorlogsmuseum Overloon, Militair Historisch Museum Achtmaal, Stichting Peerke Donders, Erfgoedhuis Eindhoven, het Waalres museum, Bibliotheek Waalre, Theo Wajon, Ankie Petersen, Mohamad Badenjki, Rejin Mustafa en Sylvia Masolijn for helping us with the pop-up museum. 

More information

Erfgoed Brabant organised the event on behalf of Brabant Remembers and in cooperation with Brabant Event Bureau and Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. The conference was prepared and carried out in close cooperation with a team of Dutch young heritage professionals. Do wish to receive more information? Please contact Anne-Wil Maris at info@erfgoedbrabant.nl.


Verantwoordelijke medewerker(s)