27 mei 2021 - Tussen de regels door: hoe taal soms ongemerkt een belemmering wordt

Tussen de regels door: hoe taal soms ongemerkt een belemmering wordt - 27 mei 2021 15:00–16:30 uur

Al jaren berichten onderzoekers dat laaggeletterdheid onder de Nederlandse bevolking stijgt. Zo zouden 2,5 miljoen mensen - ongeacht leeftijd, afkomst of milieu – groeiende moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale ontwikkelingen. Taal vormt hierbij de basis die in grote mate iemands deelname aan de maatschappij bepaalt. Bibliotheken hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd rondom dit thema. Gesprekspartner bij deze Koerstafel is Marjan Middelkoop van Cubiss. Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren, zoals bibliotheken. Aan de hand van de kennis, inzichten en ervaringen van de deelnemers aan de Koerstafel gaan we in gesprek met elkaar over laaggeletterdheid onder het (mogelijke) publiek van Brabantse musea en wat dat in de praktijk betekent.

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. De opbrengst kunt u in deze Praatplaat doornemen.
De opbrengsten van de bijeenkomst worden verzameld in zogenaamde Praatplaten. Hierin leest u de belangrijkste gespreksonderwerpen terug en hopen we het gesprek in de eigen erfgoedgemeenschap aan te vonken door middel van de vragen die gesteld worden.