24 juni 2021 - Erfgoed in de zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap

Erfgoed in de zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap – 24 juni 2021, 15:00–16:30 uur

Erfgoed kan mensen met elkaar verbinden. Geen wonder dat deze sector aansluit bij een andere sector waarin de mens centraal staat: zorg en welzijn. De afgelopen anderhalf jaar heeft in het teken gestaan van de maatregelen rondom corona. Dat heeft impact gehad op iedereen, ook op de erfgoedgemeenschappen in Noord-Brabant. Op welke manier hebben besturen en leden van erfgoedgemeenschappen aandacht besteed aan het welzijn van de mensen die verbonden zijn aan de erfgoedgemeenschap? Wat zijn de ervaringen? Wat was daarvan het effect? Op welke manier draagt erfgoed bij aan het welzijn van mensen? En wat is interessant om mee te nemen naar de post-coronatijd? Deze Koerstafel staat in het teken van erfgoed en zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap.

Meedoen?

De opzet is simpel: in een kleinschalige (digitale) omgeving komen we samen en wisselen we van gedachten over onze ervaringen en perspectieven. De sessies worden niet opgenomen en is er beperkt plek voor 9 deelnemers. Het is niet nodig om een expert te zijn op het thema, wel is een actieve houding onmisbaar. Daarom zijn de Koerstafels zoveel mogelijk op maat gemaakt voor de deelnemers. Het doel is om samen een koers uit te zetten in een veld dat we met elkaar delen. We bepalen met elkaar wat de opbrengst per Koerstafel is en hoe we deze kunnen delen met onze netwerken. Vanuit Erfgoed Brabant halen we er ook inspiratie uit richting de Erfgoedontmoeting die dit jaar op 18 november zal plaatsvinden. We hopen u daar te zien, en natuurlijk bij toekomstige Koerstafels!

Enthousiast geworden om deel te nemen aan een Koerstafel? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl, onder vermelding van naam en organisatie. Let op: Om ervoor te zorgen dat uw inbreng tot zijn recht komt, vragen we u om een korte motivatie toe te voegen aan uw aanmelding. Mocht het gebeuren dat er meer dan 9 aanmeldingen zijn, maken we een keuze op basis van de motivatie, waarbij we streven naar een inhoudelijk zo divers mogelijke samenstelling. Een paar dagen voor de betreffende Koerstafel hoort u of u kunt deelnemen.