24 juni 2021 - Erfgoed in de zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap

Erfgoed in de zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap – 24 juni 2021, 15:00–16:30 uur

Erfgoed kan mensen met elkaar verbinden. Geen wonder dat deze sector aansluit bij een andere sector waarin de mens centraal staat: zorg en welzijn. De afgelopen anderhalf jaar heeft in het teken gestaan van de maatregelen rondom corona. Dat heeft impact gehad op iedereen, ook op de erfgoedgemeenschappen in Noord-Brabant. Op welke manier hebben besturen en leden van erfgoedgemeenschappen aandacht besteed aan het welzijn van de mensen die verbonden zijn aan de erfgoedgemeenschap? Wat zijn de ervaringen? Wat was daarvan het effect? Op welke manier draagt erfgoed bij aan het welzijn van mensen? En wat is interessant om mee te nemen naar de post-coronatijd? Deze Koerstafel staat in het teken van erfgoed en zorg: welzijn binnen de erfgoedgemeenschap.

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. De opbrengts kunt u in deze Praatplaat doornemen.
De opbrengsten van de bijeenkomst worden verzameld in zogenaamde Praatplaten. Hierin leest u de belangrijkste gespreksonderwerpen terug en hopen we het gesprek in de eigen erfgoedgemeenschap aan te vonken door middel van de vragen die gesteld worden.