15 juli 2021 - Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers en erfgoedparticipatie

Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers en erfgoedparticipatie - 15 juli 2021, 15:00-16:30 uur

Een erfgoedveld zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Mensen zetten zich in als suppoost, educator, onderzoeker, of helpen bij het gastvrij ontvangen van bezoekers, om maar enkele voorbeelden te noemen. Zij steken ook de koppen bij elkaar om zelf initiatieven op te starten. Bij deze Koerstafel bespreken we de impact die deze groep heeft op de erfgoedpraktijk.

Meedoen?

De opzet is simpel: in een kleinschalige (digitale) omgeving komen we samen en wisselen we van gedachten over onze ervaringen en perspectieven. De sessies worden niet opgenomen en is er beperkt plek voor 9 deelnemers. Het is niet nodig om een expert te zijn op het thema, wel is een actieve houding onmisbaar. Daarom zijn de Koerstafels zoveel mogelijk op maat gemaakt voor de deelnemers. Het doel is om samen een koers uit te zetten in een veld dat we met elkaar delen. We bepalen met elkaar wat de opbrengst per Koerstafel is en hoe we deze kunnen delen met onze netwerken. Vanuit Erfgoed Brabant halen we er ook inspiratie uit richting de Erfgoedontmoeting die dit jaar op 18 november zal plaatsvinden. We hopen u daar te zien, en natuurlijk bij toekomstige Koerstafels!

Enthousiast geworden om deel te nemen aan een Koerstafel? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl, onder vermelding van naam en organisatie. Let op: Om ervoor te zorgen dat uw inbreng tot zijn recht komt, vragen we u om een korte motivatie toe te voegen aan uw aanmelding. Mocht het gebeuren dat er meer dan 9 aanmeldingen zijn, maken we een keuze op basis van de motivatie, waarbij we streven naar een inhoudelijk zo divers mogelijke samenstelling. Een paar dagen voor de betreffende Koerstafel hoort u of u kunt deelnemen.