15 juli 2021 - Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers en erfgoedparticipatie

Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers en erfgoedparticipatie - 15 juli 2021, 15:00-16:30 uur

Een erfgoedveld zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Mensen zetten zich in als suppoost, educator, onderzoeker, of helpen bij het gastvrij ontvangen van bezoekers, om maar enkele voorbeelden te noemen. Zij steken ook de koppen bij elkaar om zelf initiatieven op te starten. Hoe stimuleer je deze initiatieven en hoe faciliteer je die? Op welke manier kun je samenwerken en hoe bouw je een duurzame relatie op? Aanleiding is het webinar van 10 juni jl waarin gesproken werd over erfgoedparticipatie en het Verdrag van Faro (hier kunt u het webinar terugkijken). Erfgoed Brabant voert het gesprek graag met iedereen die met erfgoedparticipatie te maken heeft, van museum tot heemkundekring en van vereniging tot burgerinitiatief.

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. De opbrengst kunt u in deze Praatplaat doornemen.
De opbrengsten van de bijeenkomst worden verzameld in zogenaamde Praatplaten. Hierin leest u de belangrijkste gespreksonderwerpen terug en hopen we het gesprek in de eigen erfgoedgemeenschap aan te vonken door middel van de vragen die gesteld worden.