Hoe vertellen we ons verhaal?

Na het formuleren van een nieuwe visie en missie, is Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte aan de slag gegaan met het opnieuw waarderen van de collecties: wat past heel goed bij de nieuwe missie, en wat minder goed?

De volgende stap is dan om ook de presentatie onder de loep te nemen. Al bij het inspiratiebezoek aan Kempenmuseum De Acht Zaligheden, in het begin van het project, werd duidelijk dat het trekken van meer bezoekers zeker ook samenhangt met de wijze waarop het museum is ingericht.

Het aantal mensen dat zich het gebruik van voorwerpen uit de periode tot 1950 nog herinnert wordt steeds kleiner. Om mensen die zich deze voorwerpen niet meer herinneren toch op een plezierige manier wat te laten leren over de voorwerpen, is het nodig deze voorwerpen van contextinformatie te voorzien. Een mooie en speelse manier om dat te doen is het inbedden van de voorwerpen in verhalen.

Twaalf studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam hebben in het kader van een stage-opdracht voorstellen gemaakt voor een herpositionering en herinrichting van het museum, op basis van de nieuwe missie en visie.

Dit filmpje vormt tevens de afsluiting van het begeleidingstraject. We zetten uiteraard het netwerk van streekmusea voort, om het 'van en met elkaar leren' verder gestalte te geven. Heeft u interesse in deelname aan dit netwerk? Neem dan contact op met Annette Gaalman.