Collectiewaardering

Een nieuwe missie

De collectie van een museum, en natuurlijk ook de wijze van tentoonstellen, hangen samen met de missie van het museum: welk doel heeft het museum voor ogen?

Het bestuur van Streekmuseum Jan Uten Houte heeft na de SWOT-analyse en de stakeholdersanalyse een nieuwe missie geformuleerd:

'Heemkundig streekmuseum Jan Uten Houte legt voor de inwoners en bezoekers van de streek de link tussen wat de streek nu is, en de geschiedenis ervan: Hoe ziet de streek eruit? Wat vinden wij kenmerkend en opvallend? Hoe is dat zo gekomen?': 
"Die verbindingen zichtbaar en begrijpelijk maken voor zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van de streek: dat is het doel van het museum. Dat doet het museum door middel van het vertellen van verhalen. Verhalen over de eigen streek: landschap, bewoning, bedrijvigheid, gebruiken, markante mensen en grote gebeurtenissen.
Materiële getuigenissen (de voorwerpen) en immateriële getuigenissen (streektaal, overgeleverde verhalen, kennis en vaardigheden m.b.t. bepaalde ambachten en beroepen, tradities en gebruiken) zijn het ‘gereedschap’ van het museum om die verhalen te vertellen."

Methodiek collectiewaardering

De volgende stap is om vanuit deze nieuwe missie opnieuw naar de collectie te kijken: Welke objecten passen heel goed bij deze missie, en welke minder goed of helemaal niet? En wat missen we? Waar zitten lacunes? Hiervoor gebruiken we "Op de museale weegschaal: collectiewaardering in ze stappen", een methodiek ontwikkeld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Om te leren hoe met deze methodiek gewerkt kan worden, hebben we eerst een werkbezoek gebracht aan het Nederlands Openluchtmuseum

Vervolgens gingen we aan de slag met deze methodiek in het museum. Aan de hand van het formulier bekeken we welke voorwerpen heel goed aansluiten bij de missie van het museum, en welke voorwerpen minder goed.