Aanleiding voor het project

Aanleiding voor het project

Op 5 juli 2014 vierde Streekmuseum Jan Uten Houte in Etten-Leur het 50-jarig jubileum. Sinds 1964 verzamelt en presenteert het museum het pre-industriële verleden van Etten en Leur. Landbouw, ambachten, kerk en onderwijs, huishouden en vertier: vele honderden gebruiksvoorwerpen zijn er de stille getuigen van.

En zo zijn er veel musea, in Brabant, in Nederland, in Europa. Nu dit verleden uit de herinnering verdwijnt, vertellen deze voorwerpen niet meer als vanzelf hun verhaal. Nieuwe vormen van overdracht zijn nodig om betekenis te geven aan dit erfgoed.

foto 2.JPG

Download hier een nadere toelichting op het project uit "In Brabant", 4-2014.