Het streekmuseum in de 21ste eeuw

Streekmuseum Jan Uten Houte in Etten-Leur gaat samen met Erfgoed Brabant op zoek naar vernieuwing.

In het kader van de Erfgoed Brabant Academie (van en met elkaar leren) begeleidt Erfgoed Brabant streekmusea in hun verkenning van nieuwe rollen in de samenleving.

Van dit proces wordt in woord en beeld verslag gedaan op deze website, zodat andere streekmusea en lokaal-historische musea het kunnen volgen, er ook mee aan de slag kunnen, en hun kennis en ervaringen kunnen delen. 


Deel 1: De SWOT-analyse

Deel 2: De belanghebbenden

Deel 3: Businessmodellen


Deel 4: Collectiewaardering


Deel 5: Relatie met de gemeente


Deel 6: Inrichtingsplan

Aanleiding voor het project was een concrete vraag van Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte: hoe kunnen we het museum toekomstbestendig maken? Deze vraag leeft bij veel streekmusea, en sommige musea zijn ook al nieuwe wegen ingeslagen. Daarom wil Erfgoed Brabant deze zoektocht naar versterking graag ondersteunen.

Doel van het project is om streekmusea middelen in handen te geven om die herpositionering goed te kunnen doen en het museum toekomstbestendig te maken. Erfgoed Brabant ondersteunt Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte in het proces van verkenning:

Het project is in september 2014 van start gegaan en eindigt in het voorjaar van 2016 met de presentatie van nieuwe inrichtingsideeën door studenten van de Reinwardt Academie.
Parallel aan het project worden bijeenkomsten georganiseerd voor streekmusea in Noord-Brabant. Inmiddels heeft zich een netwerk van streekmusea gevormd.  

Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Annette Gaalman.

©2019 Erfgoed Brabant