Erfgoed Academie Brabant

Van en met elkaar leren, de verbindingen tussen praktijk en wetenschap.

Erfgoed Academie Brabant
De Erfgoed Academie Brabant is het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant dat zich richt op alle amateurs en professionals die zich bezighouden met cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur in Noord-Brabant.

Leerstoelen
De Leerstoel Cultuur in Brabant (prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld) en de Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur (prof. dr. Jos Swanenberg) van Tilburg University zijn onderdeel van de Academie. Door middel van hun onderzoeksprogramma's, studenten en onderzoekers voeden zij vanuit de wetenschap erfgoedwerkers met inhoudelijke en instrumentele kennis, bieden zij context en jagen zij aan tot debat. Via de programma's van de Academie worden zij zelf gevoed en geïnspireerd door het erfgoedveld.

Aanbod
De Academie biedt u het volgende:

[2014.08.28] Academie_Bollmann 066.jpg

©2018 Erfgoed Brabant