De dialecten van Noord-Brabant

Informatief boek over de dialecten in Noord-Brabant van prof. dr. A.A. Weijnen

Derde bijgewerkte uitgave van de klassieker van prof. A.A. Weijnen (1909-2008), waarin de lezer door het Brabantse dialectlandschap wordt geleid aan de hand van allerlei aansprekende voorbeelden, boeiende details en verhelderende kaarten. De eerste druk van "De dialecten van Noord-Brabant" verscheen in 1952. In 1987 werd het boekje opnieuw uitgegeven, uitgebreid met een hoofdstuk waarin alle onderwerpen uit 1952 nog even kort werden besproken, en waar nodig aangevuld.

In 2009 verscheen ter gelegenheid van Weijnens honderdste geboortedag opnieuw een bijgewerkte uitgave van "De dialecten van Noord-Brabant. Ook hierin is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, van Joep Kruijsen en Jos Swanenberg, adviseur streektaal bij Erfgoed Brabant. Daarin worden de ontwikkelingen in de studie van het Brabants behandeld, en wordt de veranderde status van het dialect uiteengezet.

 

Voeg dit artikel toe aan uw winkelwagen:
Prijs: € 14,95
Exclusief verzend- en administratiekosten

Verantwoordelijke medewerker(s)
Kenmerken