Monitoring en evaluatie

Hoe meet je kwaliteit?

De Cultuur Loper wil door middel van monitoring en evaluatie laten zien wat de opbrengsten zijn van de regeling. Al langer wordt er onderzoek gedaan naar de opbrengst van cultuureducatie op de Brabantse scholen. 
KPC-groep voert namelijk in opdracht van de provincie Noord-Brabant een tweejaarlijkse monitor Cultuureducatie uit. De vragenlijst daarvan wordt naar alle scholen in de provincie gestuurd. De uitkomsten laten een stijgende aandacht voor cultuureducatie en erfgoededucatie zien.  

De Cultuur Loper zelf wordt ook geevalueerd. Er is in de periode 2013-2016 een tussentijdse effectevaluatie en een eindevaluatie uitgevoerd. Hierin zijn niet alleen de deelnemende scholen bevraagd maar ook intermediairs, trainers en culturele instellingen. 

Deze diverse en langjarige monitors en evaluaties zorgen ervoor dat we de resultaten van DCL-scholen en niet DCL-scholen naast elkaar kunnen leggen om te zien wat het effect is van De Cultuur Loper. Hierover kunt u lezen in de publicatie Cultuureducatie in Noord-Brabant. Een vergelijking tussen basisscholen met en zonder De Cultuur Loper.

©2017 Erfgoed Brabant